»нфрачервени лъчи-свойства

—войства на инфрачервените лъчи

—войства на инфрачервените лъчи

»нфрачервени лъчи-свойства

Infracherveni-lachi-svoistva

»нфрачервеното излъчване е невидимо за човека без специални приспособлени€.»нфрачервените лъчи напълно се подчин€ват на оптични€ закон.’арактеризират се със свойства подобни на видима светлина – 
отражение и пречупване, но поради факта, че дължината на т€хната вълна е по-гол€ма имат своите специфични различи€. — най-високи показатели на отражение на инфрачервените лъчи, са веществата – злато, сребро, мед и алуминий, средни показатели на отражение има жел€зото, а най-ниски – водата и въглеводорода. »нфрачервените лъчи безпроблемно преминават през вакум, запрашени или задимени области. ѕоради естеството на образуване на инфрачервените лъчи, преминаването на атоми или йони на по-ниски енергетични нива, фотоните им са с по-ниска енерги€ и респективно с по-ниска честота. ѕри проникване в т€лото, инфрачервените лъчи загр€ват мускули и тъкани в дълбочина от 4мм. “ова усещане се изпитва най-силно при студени зимни дни и €сно небе, —лънцето ни грее и усещаме при€тно затопл€не игнорирайки студени€ заобикал€щ ни въздух. —ъщо така при залез —лънце, на плажа морски€т бриз ни охлажда, но —лънцето при€тно ни топли.
»збрани сайтове инфрачервените