»збор на икономично отопление

Ќа, какво се отопл€ваме?

Ќа, какво да се отопл€ваме ако н€маме избора централно парно? »збор на метод за икономично отопление. ќтопление на пелети, дърва, газ, ток, нафта?†


–езултати от гласуването за анкета:

 акъв метод за отопление бихте избрали за дома си?

ќбщо: 53 гласа


ќтопление на газ
28.3%

ќтопление на пелети
20.75%

ќтопление с централно парно (“≈÷)
16.98%

ќтопление на “ок
15.09%

»нфрачервено отопление
9.43%

ќтопление на дърва
5.66%

ќтопление с нафта
3.77%

ѕокажи още

 акъв метод за отопление бихте избрали за дома си?
 оментар

 оментари
техники за емоционална свобода - какво е ? –азберете какво представл€ват “ехниките за емоционална свобода!  повече ї www.barep.org 


притеснение или как и чрез какво да изолираме и притъпим факта притеснение?  повече ї www.barep.org 


–азберете как и чрез какво да ребалансирате и пречистите енергийната система на т€лото си с помощта на схемата за енргийните меридиани  повече ї www.barep.org