»збор на икономично отопление

Ќа, какво се отопл€ваме?

Ќа, какво да се отопл€ваме ако н€маме избора централно парно? »збор на метод за икономично отопление. ќтопление на пелети, дърва, газ, ток, нафта?†


–езултати от гласуването за анкета:

 акъв метод за отопление бихте избрали за дома си?

ќбщо: 54 гласа


ќтопление на газ
27.78%

ќтопление на пелети
20.37%

ќтопление с централно парно (“≈÷)
18.52%

ќтопление на “ок
14.81%

»нфрачервено отопление
9.26%

ќтопление на дърва
5.56%

ќтопление с нафта
3.7%

ѕокажи още

 акъв метод за отопление бихте избрали за дома си?
 оментар

 оментари
 акво е тес и как ни изгражда като хора? “ехниките за емоционална свобода (тес) са най-известните и най-добрите техники от енергийната психологи€.  повече ї www.barep.org 


“≈— - терапи€ - техники за емоционална свобода - какво е ? –азберете какво представл€ват и как се прилагат “ехники за емоционална свобода!  повече ї www.barep.org 


притеснение, страх, фоби€...  ак и с какво да изолираме и притъпим факта притеснение?  повече ї www.barep.org