»нфрачервени лъчи и масаж

»нфрачервени лъчи и масаж

ћасаж

Masaj

ѕри масаж, често се използва първоначално затопл€не с инфрачервени лъчи, те загр€ват директно кожата и отпускат мускулите, което благопри€тства за качествен масаж. «атоплените мускули и тъкани вод€т до отпускане на т€лото и приложени€т масаж има дълготрайно и ефективно действие. Ѕлагодарение на масажа се подобр€ва кръвообращението, намал€ва се стресът и умората, повишава се концентраци€та, ускор€ват се процесите в т€лото и всичко това води до подобрено здравословно състо€ние.

ќтново на 18! ћасаж с помощта на вакум или вакумен масаж - видове, техники, методи на и за масажи. »зглаждане на бръчките , видимо намал€ване двойната брадичка и гуша , подмлад€ване на кожата на лицето , премахване на торбичките под очите.  повече ї www.persona.bg 


“ерапи€та - масаж с камъни - термични камъни е ново средство за възстанов€ване на баланса на енерги€. ¬ъздействието на точки.  амъните от вулканичен произход буквално връщат към живот и спомагат за доброто самочувствие.  повече ї www.persona.bg