Фотография

Инфрачервена фотография

Fotografiq

Благодарение на инфрачервена фотография се създават изображения невидими за човека с просто око. Чувствителността на човешкото зрение е в диапазона (0,37 до 0,73)μm – микрона от виолетово до червено, като най-голяма чувствителност има при 0,55 μm. Инфрачервеното излъчване е в диапазона 0,75 до 350 μm, затова се използват специални инфрачервени филтри за улавяне на това лъчение. Възможностите на инфрачервената фотография успешно се използват в изкуството, бита и промишлеността. Благодарение на инфрачервени камери и фотоапарати се изследват параметрите на помещения, сгради, обекти, различни тела и материали. Издават се паспорти за енергийна ефективност на обследваните сгради.