Астрономия

Астрономията и инфрачервените лъчи

Astronomiq

Инфрачервените лъчи намират голямо приложение в областта на астрономията, благодарение на по-голямата дължина на вълната и по-ниската енергия на фотоните, в сравнение с видимата светлина, те успешно и безпроблемно преминават през големите прахови образувания и мъглявините съставящи космическото пространство. Тъй като всяко тяло с температура по-висока от абсолютната нула (-273,15ᴼС), излъчва в инфрачервения спектър, се дава възможност за наблюдение на близки и далечни обекти, който нямат достатъчно висока температура за да излъчват светлина. Такива “студени” тела и обекти, могат да се видят и изследват само с телескопи и апарати способни да улавят инфрачервеното излъчване.