Отопление на пелети

Съвети - Сигурно вложение в отопление с пелети

Отоплението на пелети може да постигне най-висок коефициент на полезно действие, но голямо значение има факта дали пелетният котел е специално конструиран за изгаряне на дървесни пелети или към котел на дърва или въглища е добавена пелетна горелка. Като по-висока ефективност се постига, ако котелът е специално предназначен и конструиран за работа с пелети.

Така, ако за отопление ползвате котел на пелети конструиран за изгаряне на дървесни пелети, неговият коефициент на полезно действие често превишава 90%, при минимални експлоатационни разходи. Вторият вид котли обикновено постигат значително по-нисък КПД за отопление от порядъка на 60 - 85 %.