Фурнирна зъбна протеза

Фурнир - вид зъбна протеза-фасет, която се появи сравнително наскоро. Тезе зъбни протези принадлежат към фиксираната форма и се инсталират по специален начин само от ортодонт.