Детски дрехи на боклука

Подредете детските дрехи оставете в в найлонови торби  до контейнерите за боклук. И оттам ще бъдат своевременно прибрани от ромите, които "стопанисват" кофите и вероятно ще бъдат използвани по презназначение. Лошото в този случай е, че дрехите на децата ви много вероятно в крайна сметка ще напълнят коритото на някоя река или ще се веят като продрани знамена по храстите. Защото последните им собственици доста често не перат по липса на течаща вода, а носят до последно и после хвървят облеклото си.


Избрани сайтове вероятно

Най-актуални страници вероятно

  • Заведенията отварят на 1 февруари, независимо от мерките

  • Професионална система за обратна осмоза, обратна осмоза за заводи Системи за обратна осмоза

  • Мароко - От Имперските столици до загадките в Сахара - 01.05.2021г. повече » ...