Детски дрехи на боклука

Подредете детските дрехи оставете в в найлонови торби  до контейнерите за боклук. И оттам ще бъдат своевременно прибрани от ромите, които "стопанисват" кофите и вероятно ще бъдат използвани по презназначение. Лошото в този случай е, че дрехите на децата ви много вероятно в крайна сметка ще напълнят коритото на някоя река или ще се веят като продрани знамена по храстите. Защото последните им собственици доста често не перат по липса на течаща вода, а носят до последно и после хвървят облеклото си.


Избрани сайтове вероятно

Най-актуални страници вероятно

  • Нова година в Коста Дел Сол - 29.12.2020г. повече » ...

  • Пътуване до Гърция Гърция

  • Кремен Георгиев: Много от топлофикациите предлагат добри промоционални решения преди сезона