Windigo пързалка

Бързо, вземете състезателна постелка и предизвикайте приятеля си на двубой и състезателно потъване на финала. Windigo пързалка е...

Изживяване, което започва със затворени плъзгащи акватуби, превръщащи се в многоскоростни релси. Най-голямата тръпка някога.