Валутен борд и цената на лева

левове пари

Подценен или надценен е българския лев спрямо еврото в рамките на валутният борд в България.

В рамките на българския валутен борд един лев е се продава/купува за 0.51 евроцента. Левът е надценен, ако неговата действителна цена е по-ниска от тези 0.51 евроцента (например 0.40 евроцента) и е подценен, ако неговата действителна цена е по-висока от тези 0.51 евроцента (например 0.60 евроцента).