финанси

 • Нашите заплати и финански. Коя е предпочитаната от Вас банка? В какво да вложим парите си? Каква е цената на българският лев и колко стабилен е валутния борд.

  Финанси, пари, банки, инвестиции- анкети, класации, мнения.

   

  ...

  Финанси
  Начало... • Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. от 1 юли, реши правителството.

  Увеличението ще повиши пенсиите на 133 600 души.

  Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост.

  Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

   

  Напомняме, че 2020 година ни "посрещна" с

  По висока минимална работна 

  От 01 януари 2020 минималната работна заплата и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се нарастват с 50 лв. – от 560 на 610лв нарастна минималната работна заплата през 2020 година. Предвидено е минималната заплата да продължи да се увеличава административно - на 610 лв. за 2020 г. на 650 лв. от 2021 г. 

  По-висока възраст и стаж за пенсиониране


  Продължават да нарастват възрастта и стажът за пенсиониране – за жените за заслужен отдих са необходими навършени 61.4 г. и 35.8 г. осигурителен стаж, а за мъжете 64.2 г. и 38.8 г. стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула също ще е по-висок - от 1.169 на 1.2.

  Повишава се линията на бедност 

  С 27 лв. се повишава линия на бедност в страната. Докато през 2018 г. тя бе 321 лв., през 2020 равнището ѝ е 348 лв.  Заплатите на учителите се увеличават с не по-малко от 20%.

  Минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогически специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв. И на главен учител и главен възпитател - 1005 лв. Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя. 

  Всички пълнолетни хора с трайни увреждания ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност. Очакванията са, че такава финансова подкрепа ще се получава от над 600 хил. души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които до 2018 г. са получавали добавки за социална интеграция. 

  За хората със степен на увреждане от 50 до 70.99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24.36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52.20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104.40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв.  От 1 януари 2019 г.

  държавата отпусна семейна помощ на децата без право на наследствена пенсия,

  с един или двама починали родители. Тя ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Родителят или настойникът трябва да живеят постоянно в страната. За да получават новата семейна помощ, децата трябва да посещават редовно детска градина или училище. Те ще я получават до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст.

  Според разчетите 5600 деца ще могат да се възползват от новата социална помощ. 2900 от тях ще получават помощта със сигурност. Останалите 2700 ще могат да изберат дали да им се отпуска наследствена пенсия или новата социална помощ. Отпуснатите до края на 2018 г. персонални пенсии ще продължават да се изплащат.

   

  Винетки 


  Електронните винетки влязоха в сила окончателно от 1 януари 2019 г., като с това се отменят и разпоредбите за издаване на хартиени винетки. Също от днес се активира и смесената електронна система за различните категории автомобили, която ще определя такси за ползване на пътната мрежа на база време и изминато разстояние. Винетна такса за ползване на платената републиканска пътна мрежа ще заплащат собствениците или водачите на автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. и над 3.5 т. Това е такса за изминато разстояние. Шофьорите на моторни превозни средства до 3.5 т. ще могат да ползват и уикенд винетка. Тя ще струва 10 лв. и ще важи от 12.00 ч. в петък до 23.59 ч. в неделя.

   

  Нови данъци за стари автомобили 


  Собствениците на стари автомобили от наалото на миналата годиа вече ще плащат по-висок данък. Данъкът върху леките и товарните автомобили с маса не повече от 3.5 т. ще се определя по нова формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент включва мощността на двигателя и годината на производство на автомобила, а екологичният определя в каква степен автомобилът замърсява околната среда. Това се очаква да увеличи данъците на по-старите коли с около 30%. За товарните автомобили с маса от 3.5 до 12 т. данъкът ще се определя в размер от 10 до 30 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

   

   

  Финанси, пари, банки, инвестиции- анкети, класации, мнения

  ...

  Лични финанси
  Начало / ... • По думите на експерти опасност пред българските банки с чужд капитал няма. Дали това е вярно? В момента големите западни банки започват не да дават, а да искат пари обратно!

  В общият случай, когато една дъщерна банка започне да изпитва трудности, тя може да разчита на помощ от банката майка. В случай че ситуацията е наистина безнадеждна, малката банка се продава или в най-лошия случай затваря, но това се отразява слабо на целия бизнес на групата.

  Според последните данни на Българската народна банка дългът на търговските банки възлиза на малко над 9 млрд. евро (26.9% от БВП), като нараства с 3.3 млрд. евро (57.3%) спрямо края на 2007 г.

  Този ръст е по-скоро останала инерция от кредитния бум до средата на годината, който беше финансиран именно от централите на банките в чужбина. Затова и спрямо края на ноември 2008 г. дългът на сектора намалява с -5.8%.

  Интересното в случая обаче е, че вместо майките да захранват клоновете си, схемата се обръща на 180 градуса. Големите западни банки започват не да дават, а да искат пари обратно. Само за периода септември - декември миналата година плащанията към външни кредитори на банковия сектор в България са в размер на 714 млн. евро. Това кара местните централни банки като БНБ да правят всичко възможно, за да спрат изтичането на капитал извън границата.

  ...

  Има ли опасност пред чуждите банки в България
  Начало /  / ...


   транспорт на течни товари в България повече » за транспорт на течни товари в България www.olympiatrans.com  


 • Глобал Маркет, движение на финансовите пазари, акции, финанси, пари.

  ...

  Акции, борси
  Начало / ... • Според bTV световната криза се чувства все по-осезателно в Русия. Състоянието на банковия сектор е много по-тежко, отколкото сочи официалната статистика.

  Това заяви министър на финансите Алексей Кудрин по време на среща с водещи банкери.

  По неговите думи просрочени са не 3-4% от дадените кредити, както сочат данните на Централната банка, а около10%. Освен това ситуацията продължава да се влошава. Експерти смятат, че до края на тази година показателят ще нарасне до 15%, а в най-лошия случай може да достигне и 20 на сто.

  Кудрин обясни голямото разминаване между суровата реалност и статистиката на Централната банка с това, че "банките умеят да прикриват реалната ситуация, като подправят своята отчетност". Министърът за пореден път предупреди, че Русия е заплашена от втора вълна на кризата.

  ...

  Тежка криза в руският банков сектор
  Начало /  / ... • Кристалина Иванова Георгиева

  Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 година в София.

  Майка ѝ е от град Любимец, а баща ѝ е внук на революционера и политик от Елена Иван Кършовски.

  Образование и специализации:

  Завършва политическа икономия и социология във ВИИ „Карл Маркс“ (сега Университет по национално и световно стопанство) през 1976. През 1986 защитава докторска дисертация на тема „Екологични политики и икономически растеж в САЩ“.

  Научна кариера:

  Започва научна кариера в УНСС през 1977, където се издига от асистент до доцент. Гостува в катедрите по икономика на Лондонското училище по икономика (1987-1988), както и в Университета на Южния Пасифик (във Фиджи) и Австралийския национален университет, където води лекции за икономиките в преход. Прави допълнителни специализации по корпоративни финанси в Масачузетския технологичен институт и по учебна програма за кадри на Световната банка в Харвардското бизнес училище. Започва работа в Световната банка през 1993. От 2000 до 2004 е ръководител на отдел за устойчиво развитие към Световната банка. От 2004 до 2007 е ръководител на отдела за Русия, а от март 2008 е вицепрезидент на Световната банка, отговарящ по въпроси, свързани с устойчивото развитие.

  Номинация за правителството на ГЕРБ

  В периода преди парламентарните избори през 2009 името на Георгиева се споменава като възможен министър-председател на България. След убедителното представяне на ГЕРБ, и заемането на този пост от неформалния тогава лидер на партията Бойко Борисов, се появява информация, че Георгиева е поканена за негов първи вицепремиер, като се планира тя да следи ресорите енергетика и екология, с вероятни широки правомощия и по отношение на икономическата политика на кабинета. По-късно обаче става известно, че Георгиева няма да се включи в правителството, което тя обяснява с „важни ангажименти в Световната банка“.

  Номинация за еврокомисар:

  На 19 януари 2010 се разпространява съобщение от кабинета на председателя на Европейската комисия Барозу, че българското правителство е номинирало Георгиева на мястото на Румяна Желева, след като предната кандидатура се проваля при изслушването на кандидатката в Европейския парламент. Кристалина Георгиева първоначално отказва официален коментар за номинацията си, обяснявайки че това е въпрос на преговори между България и Европейската комисия. Министър-председателят Борисов от своя страна потвърждава, че ресорът на българския еврокомисар се запазва, но също отказва да назове името на Георгиева като нов кандидат докато не разговаря още веднъж с председателя Барозу.

  По-късно обаче Кристалина Георгиева споделя в интервю, че „международното сътрудничество, хуманитарната помощ, реакция при кризи е работа, която ѝ е позната, тъй като Световната банка работи много близко със системата на организацията на ООН, с Червения кръст“ и затова с благодарност приема предложението на българското правителство, допълвайки, че това е портфейл, който добре съвпада с опита ѝ в Световната банка. Тя коментира, че „сега трябва да се концентрираме да покажем най-доброто от себе си, това е най-важната задача“. Според източници в Европейската комисия, Георгиева е добре приемана там, тъй като се смята за надпартийна, експертна кандидатура.

  На 21 януари 2010 председателят Барозу се среща с Георгиева, като след срещата коментира, че „г-жа Георгиева притежава солиден международен опит и познания, с които ще допринесе съществено в качеството си на еврокомисар“. От срещата също става ясно, че бъдещият български еврокомисар ще запази първоначално определения за Желева ресор „Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи“.

  На 3 февруари 2010 Комисията по развитие в Европейския парламент изслушва Кристалина Георгиева. Оценката, дадена от членовете на комисията е „изключително добро представяне“: Кристалина Георгиева показва задълбочени познания по ресора, който ѝ е възложен. Одобрението за нея отваря пътя към гласуване на комисията „Барозу II”.

  Работа като еврокомисар:

  На 9 февруари 2010 г. Георгиева поема поста член на Европейската комисия, отговарящ международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи - по-малко от месец след земетресението в Хаити. Тя координира хуманитарната помощ, предоставена от държавите-членки на ЕС, като в резултат на нейната активна намеса Съюзът става основен донор на засегнатата държава.

  Тя координира европейската реакция при силното земетресение в Чили и при наводненията в Пакистан като посещава на място засегнатите райони. Георгиева пътува до Сахел, за да се запознае с нуждите, породени от дългосрочния проблем с изхранването на населението; до Дарфур, за да привлече внимание към "забравения" конфликт там, и до Киргизстан в отговор на внезапно избухналия конфликт.

  В рамките на ЕС, Георгиева отговаря за координация на действията на държавите-членки при реакция на бедствия. От началото на мандата й експертна и материална помощ беше оказана след наводненията в Румъния и Полша. През октомври 2010 г. Георгиева посети западна Унгария, засегната от разлив на токсична червена кал от хвостохранилището в Айка.

  Освен реакцията при конкретни кризи комисар Георгиева работи по три основни приоритета на нейния мандат, а именно, изграждане на капацитет на ЕС за реакция при кризи, създаване на Европейски доброволчески корпус, предвиден от Лисабонския договор, и преглед на плана за действие на ЕС по т.нар. Консенсус за хуманитарната помощ. Тези усилия ще положат основите на бъдещи законодателни предложения.

  Заради работата си в Европейската комисия, през октомври 2010 Кристалина Георгиева е номинирана за престижната титла "Еврокомисар на годината", ежегодно отличие на влиятелния европейски вестник "Юръпиън войс". Носителят на титлата се избира с онлайн гласуване до 31 октомври всяка година. На 30 ноември е наградена с отличието и е обявена освен това за "Европеец на годината".

  Към настоящия момент Еврокомисарят за международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева е силно ангажирана и съпричастна към бедствието в Япония и военно-политическите събития в Либия.

  Още:

  На 7 март 2011г. Европейският комисар Кристалина Георгиева бе обявена за най-влиятелната жена в България, след като зае челната позиция в класацията “100-те най-влиятелни жени на България“, изготвена от вестник “Пари“. Ранглистата се прави за пръв път у нас по критерии на шведската медийна група Bonnier, собственик на в. “Пари“, която е изготвяла подобни класации в много европейски страни.

  Изискванията са адаптирани за българската среда с помощта на социологическата агенция “Алфа Рисърч“.

  Семейно положение:

  Кристалина Георгиева е омъжена и има едно дете.

  ...

  Кристалина Георгиева
  Начало /  / ... • Иван Йорданов Костов

  Иван Костов е роден на 23 декември 1949 в София. Родителите му са Йордан Генков (р. 1923) и Поликсена Димитрова.

  През 1967 година завършва средно образование в 18-о СПУ "Кирил и Методий" (СОУ "Уилям Гладстон") - София. Бил е работник в Слаботоковия завод - София и аеролог в Института по хидрология и метеорология - София. През май 1970 кандидатства в конкурса на БГА Балкан за летци/авиодиспечери (15/15 души)и след проведените юни-юли медицински прегледи и психотехнически тестове от 600 кандидати се класира за летец. Заминава в края на август за гр. Кременчук (Украйна), където е летателното училище КЛУГА (сега - Кременчугский летный колледж) и учи месец и половина. Напуска след получено известие, че е приет в резервите във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ София . Бил е началник "Планов отдел" в Завода за преработка на хартия - гара Искър, София.

  През 1974 г. се дипломира във Висшия икономически институт „Карл Маркс“ в София със специалност политикономия, а през 1981 — в Софийския университет „Климент Охридски“ със специалност „Математическо моделиране на икономическите процеси“. Защитава във ВИИ през 1983 дисертация на тема „Икономически растеж, структура и фактори в производствената сфера“ за научна степен кандидат на икономическите науки (сега: доктор по икономика).

  През 1974г. работи като началник на плановия отдел в ДСО „Вторични суровини“.

  В периода 1974–1982 г. е асистент във ВИИ (днес Университет за национално и световно стопанство).Във Висшия машинно-електротехнически институт „Владимир Ленин“ (преименуван през 1995 на Технически университет - София) постъпва през 1979 г. като старши асистент в Катедра „Политическа икономия“ на Центъра по идеологически дисциплини. Става главен асистент (1981) и доцент (1992) в Катедра „Теория на пазарното стопанство“ на Стопанския факултет.

  Във връзка с назначаването му за старши асистент за Костов са писани доноси, в които е обвинен, че отхвърля икономическите схващания на Тодор Живков. В проверката на доносите, извършена от ръководителя на катедрата проф. Алексиев, се казва: „Иван Й. Костов е политикономист с твърде солидна подготовка и широки интереси. Той познава много добре произведенията на класиците на марксизма-ленинизма и е убеден марксист и защитник на нашата социалистическа система“.Костов много активно е разработван от ДС за възгледите му за пазарната икономика, определени като антикомунистически.

  Основни области на научна и преподавателска дейност: политическа икономия, факторен и клъстърен анализ в икономическите изследвания, сравнителни изследвания на икономическото развитие, динамични модели в икономиката. Автор на научни публикации и монографии. До 1989 работи като научен консултант на НИИ по прогнозиране на социално-икономическото развитие на България. Участва в разработването на прогнози за развитието на Националния стопански комплекс за нуждите на Държавната планова комисия и Министерския съвет.

  През декември 2008 е удостоен с първият "Почетен знак за човеколюбие и благотворителни дела" на Български червен кръст.

  Иван Костов е член на „Интернет общество - България“ от 2 март 2001г.

  Министър председател:

  През 1997 г., след сериозна икономическа криза, довела до хиперинфлация, правителството на Българската социалистическа партия (БСП) с министър-председател Жан Виденов пада от власт две години преди края на мандата си. На последвалите парламентарни избори Обединените демократични сили (ОДС) — коалиция, водена от Иван Костов, печели мнозинство в българския парламент, и той заема поста министър-председател на Република България.

  Кабинетът е изправен пред трудната задача да поднови забавените от кризата икономически и социални реформи в България. Костов е първият министър-председател след 1989, който остава на поста пълен четиригодишен мандат. Правителството на Иван Костов стабилизира финансовата система, въвеждайки финансов режим на валутен борд, провежда мащабна,повсеместна приватизация и поставя началото на период на устойчив икономически растеж.

  Във външната си политика правителството продължава линията за членство в Европейския съюз. През декември 1999 България получава покана да започне преговори за присъединяване, които стартират през февруари 2000 г. Правителството подава молба за членство в НАТО през същата година. През 1999, по време на войната в Косово, въпреки оглавените от БСП обществени протести, правителството решава да предостави въздушното пространство на България на авиацията на НАТО за удари срещу Съюзна република Югославия. Същевременно кабинетът отказва на Русия въздушен коридор, за да дебаркира със свой контингент на летището в Прищина, и не допуска бежанци от конфликта в Косово да получат убежище в България.

  По време на неговото управление, в Либия са задържани шест български медици, обвинени за умишлено заразяване на деца със СПИН. Тогавашният шеф на Националната разузнавателна служба ген. Димо Гяуров заявява по БТВ в началото на 2007 г., че месец преди арестите е предупредил кабинета какво се готви. Започва съдебен процес срещу тях, придобил особена популярност в последвалите години поради издадените смъртни присъди. По повод вече предявените обвинения за заразяване със СПИН към петте сестри и лекаря, в публичното пространство се тиражира фразата на Костов за медиците: „Ами ако са виновни?!“. По-късно Костов и правителството търпят критики, че не е обърнато сериозно внимание в началото на процеса и престъпно са бездействали. Костов не се среща с Муамар Кадафи, въпреки че е изрично призован за това от Надежда Михайлова в докладна записка от края на 1999. През февруари 2002 г. Народният съд на Либия прекратява делото за заговор срещу държавата, поради липса на доказателства. През следващите години срещу медиците са започнати нови дела, които довеждат до издаване на смъртни присъди.

  По време на своето управление, Костов получава прозвището Командира. Политическите му противници считат управлението му за еднолично, докато неговите поддръжници одобряват категоричната му политическа позиция по спорни въпроси.

  На 2 март 2001 г. по време на среща с представители на световната Интернет общност обявява решение за компютъризация на българските училища с парите, получени от втория GSM-лиценз. Решението на кабинета му е отменено от министъра на финансите в кабинета Сакскобургготски — Милен Велчев.

  Следуправленски период:

  На проведените парламентарни избори в България през юни 2001 ОДС получава около 18% от гласовете. Победител е създаденото 2 месеца по-рано Национално движение Симеон Втори (НДСВ). Иван Костов подава оставка като председател на СДС.

  След загубата на изборите, Костов в продължение на около 2 години се въздържа от медийни изяви и не се изказва от парламентарната трибуна. Най-често тиражираното обяснение за поведението му през периода е, че той е обиден на българските избиратели, задето не са подкрепили ОДС. През 2003 г. в интервю за bTV Костов отрича това и обяснява мълчанието си с умора от 4-годишното управление.[13] Единственото си публично изказване в този период Костов прави на XIII Национална конференция на СДС. В него той заявява, че няма да променя позициите си спрямо моментните настроения на избирателите и нарича българите „народ в кавички“.

  През 2004 г. Иван Костов напуска СДС поради несъгласие с новото ръководство, начело с Надежда Михайлова и оглавява новосъздадената партия Демократи за силна България (ДСБ).

  Преди Изборите за Европейски парламент през 2009 ДСБ и СДС сключват съюз и Иван Костов става съпредседател на новосъздадената коалиция от партии Синята коалиция, заедно с Мартин Димитров.

  Аферата Сапио:

  На 24 март 1992 г. Костов в качеството си на министър на финансите в 79 правителство на България подписва разрешение, с което фондация „Сапио“ една седмица да осъществява безмитен внос на стоки. Фондацията е собственост на бившия депутат от СДС във Великото народно събрание Ясен Златков. Въпреки че разрешението е парафирано като „еднократно, по изключение“, фондацията го размножава и с него внася няколко големи пратки. Ясен Златков успява да внесе в България стоки за около 5 милиона долара.

  Няколко месеца по-късно в пресата се появяват обвинения, че разрешението е издадено в нарушение на въведения през февруари 1992 г. данъчен режим за фондации.

  През 1994 г. е съставена анкетна комисия към Народното събрание, която установява, че фондация „Сапио“ е нанесла щети на държавния бюджет от невнесени акцизи, мита и данъци в размер на 338 498 022 тогавашни лева, равностойни на 13 540 000 долара.

  Иван Костов е обект на критики и по скандала с Фондация Демокрация. Той започва през 2003г., двадесет дни преди местните избори същата година, с публикация на руския бизнесмен Майкъл Чорни във вестник Труд (вестник, който се държи от Тошо Тошев, таен агент на бившата Държавна Сигурност). В нея изгоненият от България Майкъл Чорни обвинява бившия премиер Иван Костов, че през 2001 година, малко преди парламентарните избори го е изнудвал за пари.

  Семейно положение:

  Иван Костов е женен за Елена Григорова (р. 16 юли 1949). Двамата се запознават през 1967 година в Слаботоковия завод - София. Иван и Елена са венчани през 1974 г в Драгалевски манастир. Имат две дъщери - Яна и Мина, кръстени също в Драгалевския манастир. Имат и двама внука - Иван и Виктор.

  ...

  Иван Костов
  Начало /  / ... • Ахмед Демир Доган

  Ахмед Доган е роден на 29 март 1954 година в село Пчеларово, област Добрич, но изкарва голяма част от ранното си детство в село Дръндар, област Варна. Произхожда от бедно селско семейство, дядо му е ходжа в селото, в което живеят. Има три сестри.

  Д-р Ахмед Доган е основател на Движението за права и свободи (ДПС) през 1990 г. и негов председател до днес. Депутат в 7 Велико народно събрание и народен представител в 36-то, 37-мо, 38-мо, 39-то и 40 Народно събрание на България. Агент на Държавна сигурност от 1974 година.

  1980 г. - дипломира се в Кърджали

  1981 г. — завършва философия в СУ „Климент Охридски“. Редовен аспирант в Института по философия към Българската академия на науките (БАН). Доктор на философските науки

  1985 г. — завършва Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ) на ЦК на БКП.

  1985 г. — Според официалната му биография, се включва в организиране на съпротивата срещу т. нар. „Възродителен процес“, като става един от основателите на нелегална организация.[2]

  1986 г. — кандидат на философските науки и научен сътрудник в Института по философия към БАН.

  1987 г. — лежи в Пазарджишкия затвор в килия за смъртници.

  1989 г. — осъден при закрити врати от Варненския окръжен съд на 10 г. лишаване от свобода като създател на противодържавна организация. Амнистиран след отмяната на чл. 233 от Наказателния кодекс.

  1990 г. — учредител и председател на Движението за права и свободи от създаването му на 4 януари 1990 г.

  След 1990 г., Доган е депутат във всички Народни събрания , като е известен със системно отсъствие от парламентарните заседания, въпреки че е задължен според Правилника за устройството и дейността на Народното събрание. В отговор той изтъква, че използва това време за по-полезни дейности.

  На 19.01.2013 се оттегля от лидерския пост на Движението за права и свободи

  Известни скандали:

  През 2004 г. е награден от президента Георги Първанов с орден „Стара планина“ I степен „за заслуги към етническия мир и демокрацията в България“. Три месеца по-късно обявява, че връща ордена, след като Първанов награждава със същия орден и главния прокурор по времето на Възродителния процес, Васил Мръчков. Впоследствие, Георги Първанов изменя собствения си указ и награждава Васил Мръчков с орден Кирил и Методий.

  При предизборната си кампания за Парламентарни избори 2005, заявява в предаването Шоуто на Слави по bTV, че финансирането на партията му, както и финансирането на всички други политически партии, става чрез „обръч от фирми“.

  По време на предизборната кампания за парламентарни избори в България (2009), като лидер на коалиционно управляваща политическа сила, на власт от 2001-до 2009 година, заявява на митинг в село Кочан, че той разпределя "порциите на финансирането в държавата".

  На 19 януари 2013 в деня на оттеглянето си от лидерския пост на Движението за права и свободи бива нападнат с пистолет на сцената, по време на своята реч на националната конференция на ДПС. 

  Семейно положение:

  Женен е два пъти, но след края на втория си брак живее от години в съвместно съжителство с манекенката Алтен Алиева.

  ...

  Ахмед Доган
  Начало /  / ... • Мартин Димитров Димитров

  Мартин Димитров е роден е на 13 април 1977 г. в София. Завършил през 1996 г. Френска гимназия /33-то СОУ В. Пеева/, а след това Университета за национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Международни икономически отношения“. От 2000 г. работи в Института за пазарна икономика като икономист.

  Във своя блог личното му преставяне започва така:

  „Аз съм Мартин Димитров. Като повечето българи се интересувам от политика и футбол. По отношение на футбола гледам нещата отвън като зрител, а в политиката отвътре - като депутат в българския парламент. Винаги съм смятал, че от нас, българите, зависи да живеем по-добре и да решим проблемите си. Преди да вляза в политиката работих като икономически анализатор в Института за пазарна икономика, като имах късмета да бъда заедно с редица млади и много перспективни икономисти. Имах възможност да работя по международни проекти с доста качествени хора от различни страни. Постепенно разгледах опита на редица европейски страни и видях, че навсякъде, където гражданите живеят добре, е имало поне едно разумно правителство.“

  През 2005 г. Димитров е избран за народен представител в 40-то Народно събрание от листата на коалицията Обединени демократични сили (ОДС) в 23-ти избирателен район в София и за заместник-председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси. От 2005 до 2007 г. е секретар на парламентарната група на ОДС.

  През 2005 г. Мартин Димитров е избран от Народното събрание за наблюдател в Европейския парламент, като след присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 година придобива статут на евродепутат. През 2007 г. е включен в листата на СДС за изборите за представители в Европейския парламент, но партията получава 4,74% от гласовете и остава без евродепутати.

  През ноември 2008 г. Мартин Димитров се кандидатира за председател на СДС и на 21 декември 2008 печели вътрешните избори в партията.Въпреки това, заради няколкомесечното забавяне на вписването на новоизбраното ръководство от страна на Софийски градски съд, неговия предшественик Пламен Юруков продължава да упражнява формално длъжността си до май 2009 г., когато съдът постановява, че Пламен Юруков не може да бъде легитимен председател на СДС. Като лидер на СДС, в началото на 2009 г., Мартин Димитров става съпредседател на новоучредената политическа коалиция от партии Синята коалиция.

  На 29 ноември 2009 е преизбран за председател на СДС с 53.71% от гласовете на проведените вътрешнопартийни избори.

  Става депутат в 41-ото Народно събрание, където е председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм.

  Една негова интересна публикация:

  Болен Герб носи

  Имам все по-силното усещане за начало на политическа криза в България. Атака започва отчаян опит да спасява рейтинг през краен популизъм, макар че шансовете изглеждат обречени. Герб ще се опита да покаже някакви резултати до изборите и ако това не се получи също ще прибегне до краен популизъм. И за двете управляващи партии изниква въпроса „Търси се”:

  - Търси се лесен обект за национализация, което да бъде представено като подвизите на ран ния Робин Худ. Вероятно обектът ще бъде избран опипом според ситуацията, ако разбира се „гласовете” не проговорят на Сидеров.

  - Търси се виновник за забавеното влизане в Шенган. Тук мога да помогна. Подходящ е Хан Аспарух, защото като е избирал територия не е трябвало да преминава Дунав.

  - Търси се виновник за огромната контрабанда, ама трудно ще се намери…

  - Търсят се магистрали за откриване. Може да се открива всеки километър за по-удобно.

  По повод АЕЦ Белене:

  Ако Герб подпише проекта „Белене", това ще зароби икономически България за следващите 40 години, заяви във Велико Търново лидерът на СДС Мартин Димитров. АЕЦ Белене е една скъпа, несигурна и ненужна за страната ни централа, каза още лидерът на сините. Премиерът Бойко Борисов се оказа поредният проводник на руските интереси у нас. Вече има нова коалиция по темата Белене, а именно Първанов - Станишев - Борисов, коментира Мартин Димитров. Според него грижливо се крие доклад на БАН от 1990 година, който показва, че теренът в Белене е несигурен и опасен. Това показват и данните за сеизмоологичната обстановка във Вранча, Румъния, която се намира в съседство на Белене. Само за последните три години там са станали четири земетресения, а на всеки десет години се регистрират тежки земни трусове, уточни Димитров. Според него районът, където е построена АЕЦ Козлодуй, е много по-безопасен от сеизмоологична гледна точка. За това, ако въобще страната ни има нужда от нова ядрена мощност, то тя трябва да бъде именно в Козлодуй, казва още Мартин Димитров пред Дарик.

  ...

  Мартин Димитров
  Начало /  / ... • Версия на ГЕРБ за речта на лидера Бойко Борисов в Чикаго 


  Бойко Борисов: ... и това е основното различие между някои лидери. Това е точно това, с което започна въпроса и към мен. Хората чакат от мен. Вярно е, че е много важно една партия да има лидер, да има отговорен човек. Затова не можем ние с тази народопсихология - да чакаме някой да дойде да ни оправи. И вие сте пример за това, като не сте дочакали и всеки от вас си е вдигнал торбата кой в Чикаго, кой по Франция, по Италия, изкарва пари и се оправя. 
  Идеята ми да съм тук е да можем ваши деца или тези, които искат да се занимават, да се върнат обратно. То няма как, в България да останат... Ами това е основата на населението в момента – един милион цигани, 700 - 800 хиляди турци, два милиона и половина пенсионери. Ей това е срещу ГЕРБ. Пенсионерите с цялата си глупост, носталгията и младостта ги води, те си викат: „Едно време на Хаинбоаз какъв проход правихме... Имаше един Пешо, какъв беше хубав...” Все едно, че ще се върне пак. Никога няма да се върне младостта. Обаче това си ги води под строй и си гласуват за Станишев. И вие като избягахте милион и половина, материалът, който се явява на избори или можем да избираме като кадри, никак не е голям. 
  Лесно е да кажеш: „На теб разчитаме”. Ако така се разсъждава - „На теб разчитаме”, значи след една година ще се издъня и аз. 
  Трябва и потенциалът на нацията да се използва. Виждате, американците не са по-умни от нас, обаче си избират хора, които да ги водят и по този начин просперират. 
  Така че относно БСП и ДПС, в момента, понеже съм по-възрастен от вас, как да кажа – дядо Илия или чичо Илия, не знам как да се обърна към вас - но в момента те, за самия червен електорат, коалицията с Доган и с царя е пагубна. Това са хората, които те мразят. И затова ГЕРБ им е толкова сладък за коалиционен партньор. 
  Това, че ние не ги искаме и сме толкова твърди, това ги вбесява до голяма степен и пускат от сутрин до вечер... ма то са професори, то са политолози, то социолози... Аз никога не съм вярвал, че имаме толкова много такива. И всеки излиза и вика: „Е да де, ама в политиката всичко е възможно, може и да се направи коалиция между ГЕРБ и БСП”. И това се наслагва поради две причини. Първата – десният електорат, да го наречем - понеже царят един път ги лъга, става мнителен и викат: „Дали и този няма да ни излъже...”. Левият електорат, който би гласувал за нас, защото не харесва тази коалиция, си вика: „Абе, нашите сигурно се оправят с Бойко, така че пак ще си гласуваме за БСП”. Това е едно много активно мероприятие, което всеки ден го правят, всеки ден! Пусни и гледай примерно при Бареков - всяка сутрин има някой, който казва, че БСП - ГЕРБ коалиция, някаква. И после набиваме на хората в главите и всеки вика: „Ами щом толкова се говори, може и да стане”. Сиреч, те умишлено ни нанасят щета всеки ден. 
  Затова с ... последния ти въпрос с Костов. Действително, особено първите две години на управление, бе добро управление. Но когато трябваше да започне да реже неговите хора, той ги махна, но не каза защо. И наскоро в едно интервю той самият го отчита като вина, че не им е отрязал главите. Само че в политиката като не им режеш главите, те режат твоята. Затова кой кмет, заместник-кмет някъде да вдигне главица и да направи нещо, го омитам веднага, а не го връщам в партията. Навънка и това е! Това е единственият начин и превенция. Защото хората винаги ще ме разберат, че от всички тези хора, които идват при мен като нова партия, винаги ще дойдат и боклуци. Няма да ме разберат, ако не ги махна, когато стане вече факт, че са направили някаква грешка.
  Така че ситуацията, в която се намираме, ГЕРБ, е много, много не за завиждане. Срещу нас - Тройната коалиция, срещу нас - „Атака” и много, много слаби десни. Много слаби десни, не заради друго господине, защото там не махнаха лицата, които бяха символ на корупцията. И сега както и да искат да се обединят, пак нищо механично. Сборът в политиката на две и две не е четири, а обикновено е три или две и половина. Затова лично съм много притеснен, но съм абсолютно категоричен, че не ги ли бием сами и не успеем ли ние да си направим правителство и да си носим отговорност, оставаме опозиция! 
  Ще дойдат други избори, такива като вас, които с право сега могат да са мнителни, да кажат: „Абе, дай да те видим дали ще го направиш”. Тогава със сигурност ще дойдат и ще гласуват за нас. Защото ще видят, че сме били искрени и честни с тях. Много ми е трудно, защото съм изправен срещу няколко милиарда откраднати пари и се плаща за всичко на всеки. Моите хора също имат цена, надявам се, че няма да ме предадат. Ако примерно на това младо момче, или на това, дойде някой и му каже: „На ти 10 милиона, 20 милиона само излез във важния момент и се махни”. Дали ще устиска? Надявам се! Вие сте хора, които живеете вече години на Запад и знаете, че парата е нещото, което много бързо се услажда, много бързо развращава. 
  Един от най-сериозните ми сътрудници го бяха викнали скоро на една среща, му бяха предложили 20 млн. евро. И му казвам – виж, няма как (...). Напиши колко е... защото знаят, че докопам ли ги, не „Булгартабак”, Държавен резерв, това са много пари, „Топлофикация” ще им се види детска игра. И правят всичко възможно да не се случи. 
  Не е много весело, но всъщност и вие по кожата си чувствате, че в България реформа няма! Просто те я нагаждат, комунистите са като хамелеона, мимикрират, нагаждат се, това е! 
  Въпрос: Г-н Борисов, един въпрос. Много се радвам, че сте тук и съм убедена, че ще спечелите изборите.
  Бойко Борисов: Зависи с колко, това също е много важно.
  Въпрос: ... обаче, има един много трънлив въпрос, който винаги, от всяко едно правителство е избягван. И това е македонският въпрос, българите, живеещи в Македония. Имам един такъв въпрос към вас, какво бихте направили, каква ще бъде вашата политика спрямо Македония, в която българите са бити и преследвани, заради българския си произход? (чуват се реплики – „Те и в България ги бият”, бел.ред. „Фокус”) А също така и българската история е изопачавана и присвоявана от македонски политици и историци. Вие имате ли някакво обяснение защо от ‘89-а година до сега нито едно правителство просто този въпрос винаги го е избягвало. Може би един от най-парливите въпроси за България? (чуват се реплики и караници между присъстващите на срещата, бел.ред. „Фокус”)
  Бойко Борисов: Госпожата има право, просто понеже има и медии и ще се опитам много дипломатично да отговоря, за да не ме изкарат утре в... Един месец, като се прибера, ще има от сутрин до вечер „Борисов каза, че еди какво си” и ще се явят около стотина анализатори да ми анализират думите. 
  Ще бъда кратък, за другите, които това не ги интересува, да го разберат. В съвременната ситуация, да го наречем, ние имаме толкова инструменти, с които на Македония и на нейните управници, да им влияем. Първото, най-елементарно, проспано време. Преди 10 - 15 години, когато продаваха „Макпетролиум”, мисля, че се казваше тяхната държавна компания, цената беше, ако не ме лъже, към стотина милиона. За един бюджет 50 млрд. – троха. Ние трябваше да я купим, защото като държава. В съвременната ситуация в света икономиката е водеща, чрез икономиката ние можем спокойно да влияем на тези процеси. Тогава България се замота, не го направи, веднага гърците го купиха. Веднага! След това техният „Телеком”, защо в България гърци и всякакви купиха телекомуникациите, а ние не? Държиш информацията, държиш петрола. Оттук нататък можеш да накараш да признаят такава, и не да признаят грешна, а да признаят истинската история. 
  След това кандидати са за НАТО, кандидати са за Европейски съюз. Толкова е важно да имаш лобисти там, да ти помогнат, държави-лобисти. Това трябваше ние да използваме и по-добър приятел и съсед от Македония нямаме да имаме. Просто те самите щяха да ни обичат, защото ако щеш, и техният език е наш развален български и си го говорят. Мисля, че горе – долу ме разбра. С икономически инструменти, с нашето влияние, което имаме като страна в НАТО и ЕС, можем да си постигнем всички цели там. Не е нужно публично дори да се говори на тази тема. За съжаление нямаме национална стратегия и нито към Македония, нито към Сърбия, ако щеш, нито към Турция. И трябва да ви кажа, че като нация нямаме. Днес се видях тук и с други българи. Това, че нямаме тук българско училище и тук след поколения децата ще говорят на английски, няма да говорят български – вашето... 
  Гражданин: Ние имаме училища, четири училища имаме! 
  Бойко Борисов: Казвам, че пет хиляди деца близо, но няма училище. (бел.ред. прекъсват го от залата - В църквите има училища). Трябва държавата да има пръст в тази работа, дали ще е с пари, дали ще е с учебници, дали ще е с учители, дали ще е с внимание. Във Франция, в Париж бяхме по същия начин. 
  Гражданка: Най-вече в семейството е това, ако в семейството се говори български, децата говорят български или поне разбират. Дори да отказват да говорят, разбират. 
  Бойко Борисов: Просто трябва да се държим в това отношение и да имаме стратегия като държава. И аз съм доволен, че примерно такива неща, ежедневието в България е такова, че не сме му обръщали внимание. Но когато съм срещнал, видял, съм убеден, че ще настоявам и ще го направя един ден, ако имам възможност, да е по-добре. Убеден съм в това, защото това е стратегическо за нацията. 
  Бяхме заедно в, не знам дали сте били при бесарабските българи, към Молдова, Украйна. Примерно един град като Созопол, са останали само три семейства навремето. Турците като са дошли там, покрай морето (...) села, градове. Има един град Болгар се казва, само българи, 300 000, ама същите са като нас. Ей така бяхме само че в механа, подобно, те бяха в църква се събрали. Всичките, ама 100% чисти българи, избягали от турците. И украинската държава си ги асимилира бавно, бавно, защото са качествен материал. България нищо. Пратиха им от фондацията на Врабевски сателити, да могат да гледат българска телевизия, на колко месеца по пет автобуса деца, от 15 до 17 години, докарваме на наша сметка във Варна, в Дружба, по една седмица да почиват. През тази седмица ги водим до Търново, до манастири и сега работя да издействам стипендия от няколко университета в София, безплатни, за да можем да ги докараме да учат и да си ги връщаме. Просто това е тема, на която навремето Съветският съюз не ни е давал да говорим, защото голям съюз. Сега ДПС не ни дава да говорим. Защо турците идват и гласуват в България, а нашите българи там в Бесарабия никой не им обръща внимание? А там са 300 000. С една дума ще се опитам, там където има големи общности, държавата да се постарае да помага и да толерира. Между другото, в Будапеща, мисля, че там българите за пример, не знам дали знаете, но навремето Будапеща се е изхранвала само от българи-градинари. И до ден днешен, ако се качи градинар, каже – аз съм български градинар, го возят в трамвая без пари. С много голям авторитет, страхотна църква са направили, българска, и общността, купили са един дом, до него хотел, ресторант си направили. Приказна общност! Много сплотена, над две хиляди човека са някъде, и са богати вече, и уважавани хора. Така че госпожо, мисля, че ме разбрахте. 
  Въпрос: Може ли няколко думи по линия на насърчаване на малкия, дребния и средния бизнес в България, да кажете дали има някакви възможности държавата, примерно по линия на европейските фондове, накратко казано да задам един въпрос дали е възможно да се търсят някакви начини за подпомагане на дребния и среден бизнес в България, по линия на държавна помощ и европейски фондове, какви възможности има в тази насока и какво може да се очаква примерно, ако човек /.../
  Бойко Борисов: Ще отговоря много бързо. По оперативните програми на ЕС има около два милиарда евро, заделени за малкия и среден бизнес. Проблемът какъв е? За ЕС, за Европейската комисия по-точно е ясно, че това е крадливо правителство. Те са дипломати, не могат да го кажат така. Вие знаете, на езика на Запада и на капитала, отношението към един човек или към една фирма, или към една държава в какво се изразява. Ако работиш добре, ти дават по-голяма заплата, ако не работиш – първо ти я намаляват, накрая ти я спират и казват, че можеш да си ходиш. ЕС действа по същия начин към България. Спира САПАРД, спира ФАР и реже трите програми, които финансира и носят свежи пари на всяка една държава. Днес са спрели последните пари по разплащателната Агенция САПАРД. 
  Няма друга нация, те няма да си отидат, защото как да ти кажа, представи си ти да си премиер и заради теб България да губи милиарди в момента и ти да стоиш и да викаш: „Искам още четири години стоя, за да не загубя още”. Какво остава да имаш като достойнство или като чест, ако щеш? Тези, заради които толкова се радвахме, че влязохме в ЕС, казват: „На вас не ви даваме, защото вие крадете”... и ти искаш още четири години?! Просто, господине, нямам коментар. Докато са тези, ще ни пускат по толкова, колкото да оцеляваме като нация.
  Въпрос:Не се чува.
  Бойко Борисов: Мога да го обобщя въпроса, за да могат да разберат и хората, че въпросът е дали мажоритарна или пропорционална система, защото вие грешите. В САЩ има две партии, демократи и републиканци, и вътре в партиите е подредена мажоритарната система. Но едно е, кой е републиканец и носи отговорност, и кой е демократ и носи отговорност. И като не се справи, се срива партията. Идва другата. Още Чърчил навремето е казал, че за съжаление, нищо по-добро от партиите не е измислено. Аз самият съм антипартийно настроен човек. Винаги съм бил за мажоритарното, за личното, за успеха на самия човек. Защото успелият човек си има мнение, има си характер, има всичко. Практиката обаче показва, че държавите, в които има силни политически партии, те са много напред, а там, където се заложи на мажоритарния и на личностния характер, рано или късно отиват към диктат – навсякъде. Партията е нещото, което контролира и обществото, и лидера. Там, където един човек го изправиш – и аз включително, защото аз съм много готин, но представи си цялата власт, 15 години на власт, какъв ще станеш, един Господ знае. И затова хората са наложили партийната система, и тя държи обществото във възможно най-добро състояние. Какво е мнението, моето? 
  Ще дам пример с Гърция. Поправките на избирателните закони се правят през един парламент. Сиреч, ако сега, да речем, това е българският парламент тук и речем да залагаме поправки в избирателния закон, те ще влизат в сила не в този парламент, сега, а за следващия. Защото в България промените се правят заради партиите и хората. 
  Моето мнение – смесената система е най-добра. Пропорционална, сиреч гласуването за партия, а вътре в партията, в листата мажоритарна система. Можеш, ако аз съм пръв, а на теб ти харесва Врабевски, който е пети, ти можеш да го поставиш първи, и ако всички харесват повече Врабевски, той ще излезе начело в листата, той ще стане депутат. Аз независимо, че съм водач на листа, ставам пети и няма да стана депутат. Така че в тази система това е най-доброто. 
  Освен това, специално аз съм привърженик на германския модел. Ходил съм, гледал съм, ние можем да прекопираме немците добре и можем да постигнем един добър успех. Това, че два месеца преди изборите почват да търсят варианти за смяна, нищо хубаво не очаквайте от предложението за мажоритарен вот. Какво имат предвид, да ти го обясня сега къде е капанът. Допускаме, че ГЕРБ печели 100 депутати, за правителство примерно трябват 130. Не можем да направим с другите политически партии поради ясни ограничения, които вие сте ни ги сложили – хората, които ще гласуват за нас. Те ни казват – ще гласуваме за теб, но не щем комунистите, не щем турците, не щем с „Атака”. Предварително ни казват с кой не щат и фактически ние имаме един избор – или да бием, да вземем пълно болшинство, или оставаме опозиция. Аз нямам варианти да се срещам и да се пазаря с други партии, което е и хубавото за страната. Ако те ми вкарат 20 или 30 мажоритарни депутати – България не е Америка, всеки един могат да го пробият, човек – ще го купят, ще му платят, близки, ще му намерят кусур, досие, нещо ще му намерят. Тези хора ще се манипулират много лесно. И тук фактически е капанът, който се опитват да заложат с мажоритарната система. Той звучи много хубаво – както казвате, има личности в политиката. Да, разбира се, че трябва да има личности, но те трябва да са от всичките партии. Ние трябва да си възобновим доверието в партиите, защото видяхте – когато демократите извадиха Обама, какъв потенциал изведнъж обществото придоби. Партията го крепеше него, демократите му правеха предизборната кампания. Там се събираха на първичните вотове. И фактически се получават както във футболните отбори – трябва да имаш един силен отпред да вкарва голове, но отзад ти трябват и вратар, и защитници, трябва ти цял тим, а това го има само в партиите. Така че ние трябва да избягваме, госпожо, порочното мислене, че стане ли някой партиец, той автоматично става маскара. Това ние си го правим. По-добре да изкараме такива хора и затова аз съм тръгнал да се оглеждам и в чужбина, които да не са окаляни, да не са омаскарени, да са придобили качества и опит като работници, и да ги върнем обратно. Да не са зависими – това е най-големият проблем. Аз досега бия на два избора без пари и усещам, че това са ми последните, които можем да изкараме на мускули срещу огромните пари, които се дават за медии от другите партии, за купуване на гласове и за всичко останало. Мисля, че ме разбрахте.
  Въпрос:Не се чува.
  Бойко Борисов: Да, не може, разбира се.
  Въпрос:Не се чува.
  Бойко Борисов: Това е промяната.
  Въпрос:Не се чува.
  Бойко Борисов: Това е, госпожо, този призив, ако може да го кажете по микрофона. Не са ни виновни нито турците, нито циганите. Ако излезем да гласуваме седем милиона, те ще си вземат техните 8-10% и не могат да влияят на политиката. Като отидат 30% да гласуват, от тях 10% роми и турци, естествено, че ще ни управляват после.
  Въпрос: Това трябва да се разясни.
  Бойко Борисов: Ето това наемам те, разяснявай. Всеки ден го приказвам. Моля ти се.  

  ...

  Версия на ГЕРБ за речта на лидера Бойко Борисов в Чикаго
  Начало /  /  /  / ...

Избрани сайтове финанси

 • Гледай в интернет! Gledko.NET - видяно в мрежата- За дома, Музика, Изкуство, Мода, Медии, Образование, Здраве, Красота, Туризъм, Любов и отношения, ...