Има ли опасност пред чуждите банки в България

По думите на експерти опасност пред българските банки с чужд капитал няма. Дали това е вярно? В момента големите западни банки започват не да дават, а да искат пари обратно!

В общият случай, когато една дъщерна банка започне да изпитва трудности, тя може да разчита на помощ от банката майка. В случай че ситуацията е наистина безнадеждна, малката банка се продава или в най-лошия случай затваря, но това се отразява слабо на целия бизнес на групата.

Според последните данни на Българската народна банка дългът на търговските банки възлиза на малко над 9 млрд. евро (26.9% от БВП), като нараства с 3.3 млрд. евро (57.3%) спрямо края на 2007 г.

Този ръст е по-скоро останала инерция от кредитния бум до средата на годината, който беше финансиран именно от централите на банките в чужбина. Затова и спрямо края на ноември 2008 г. дългът на сектора намалява с -5.8%.

Интересното в случая обаче е, че вместо майките да захранват клоновете си, схемата се обръща на 180 градуса. Големите западни банки започват не да дават, а да искат пари обратно. Само за периода септември - декември миналата година плащанията към външни кредитори на банковия сектор в България са в размер на 714 млн. евро. Това кара местните централни банки като БНБ да правят всичко възможно, за да спрат изтичането на капитал извън границата.