Отопление с пелети

Котел с пелети с цена за отопление от 0.086ст за квтч, прави на година цена за отопление от 3900лв