Отопление на дърва

Дървата при цена от 0.44ст. на квтч, правят разходи за отопление на дърва за година от 1125лв, като тук не са отчетини транспортните разходи по докарването на дървата