Отопление на дърва

Дървата при цена от 0.44ст. на квтч, правят разходи за отопление на дърва за година от 1125лв, като тук не са отчетини транспортните разходи по докарването на дърватаИзбрани сайтове дърва

  • Екоефект България - котли, машини, линии за пелети Екоефект България- пелети, котли на пелети, котли на биомаса, линии за пелетиране,брикетиращи машини, производство на пелети, др ...