Една от най-харесваните банки в България купува СиБанк

Обединена Българка Банка (ОББ), ще стане третата по-големина банка в страната и ще изправари Първа Инвестиционна Банка (ПИБ) след придобиването на СиБанк, което се очаква да приключи до края на 2018 година. 

Купувачът на СиБанк е KBC Груп, която в момента притежава ОББ. 

 "KBC груп" е собственикът на Сибанк и ДЗИ и чрез покупката на ОБББ създава най-голямата банково-застрахователна група в България.

 "KBC груп" притежава финансови институции, са в Белгия, Чехия, Унгария, Словакия и България. Дружеството е привлякло 170 млрд. евро, а управлява 208 млрд. евро активи и има общо над 10 млн. клиенти във всички страни. През 2008-2009 г., по време на глобалната финансова криза, групата получи държавна помощ в размер на 7 млрд. евро, която изплати в края на 2015 г. - пет години по-рано от предварително одобрения план. Групата е най-голямата в Белгия по пазарна оценка и е на българския пазар от 2007 г., когато придобива Сибанк за 295 млн. евро.

Коя е предпочитаната от Вас банка?
Коментар