Избор на CMS за поддръжка на сайт

На какви основни изисквания трябва да отговаря Системата за управление съдържанието на интернет сайт. 

Какво е CMS?

Какво означава преводът на абревиатурата web site Content Managment System вижте тук?

Какво трябва да включва една добра Система за управление на съдържанието?

Необходимостта от проста редакция на текстове и снимки отдавна не е единствената функционалност, която трябва да предостави системата за управление съдържанието на един интернет сайт. 

Една съвременна система за управление на съдържанието трябва да предостави още възможности за: 

  • Актуализация на системата в реално време
  • Независимост на дизайна от съдържанието
  • Вътрешна сайт оптимизация
  • Механизми за външна сайт оптимизация
  • Интегрирани SEO инструменти (?)
  • Възможности за правилна подредба на интернет страниците по важност и поддръжка на динамична Карта на сайта (Sitemap) за Google
  • Независимост на дизайна от съдържанието
  • Възможности за споделяне на информацията
  • Социални сигнали