Хотели на Северното Черноморие

Северното Черноморие

На около 480км от София, посока изток, магистрала Хемус..

Северното Черноморие!

Разположено на площ от 190км, северното крайбрежие е завършекът на Добруджанското плато, което в северната си част е с ниска брегова ивица. При Дуранкулак и Шабла има обширни пясъчни плажове и няколко крайбрежни езера, при Тюленово, Камен бряг и нос Калиакра, където

брегът е стръмен, образуван от червенообагрени твърди сарматски варовици и конгломерати, които се спускат 70 метра надолу до морето. Край Балчик и Каварна, варовиковите скали се прорязват от гористи долини. Релефът на крайбрежието около курортите Албена и Златни пясъци е хълмист, с типично изразен свлачищен, стъпаловиден характер. Лонгозните гори при устието на Батова река бележат началото на Франгенското плато. На юг от Варна са характерните за северната част лонгозни гори, особено гъсти край устието на река Камчия.

Средногодишнит валежи по Северното Черноморие  са най-ниски за страната (ст. Дуранкулак ­ 438 мм, ст. Балчик ­ 440 мм). На север валежите са с късно пролетен и ранно летен максимум. 

Северното Черноморие е важен център за морски отдих и туризъм. Посещава се основно през летния сезон, както от български, така и от чуждестранни туристи и представлява една от основните туристически дестинации в страната.

Някои от най-популярните черноморски курорти на Северното Черноморие са: Албена, Балчик, Златни пясъци, Обзор, Дружба

Масовото застрояване с нови хотели и курортни комплекси, започва в края на 90-те години на миналия век.

Днес според сайта на министерство на туризма, квалифицираните и лицензирани 5 звездни хотели на Северното Черноморие са:

 Коментари