Фърфалак

Фърфалак - дребен, малък

Използва се главно за малки деца