Бръмбъзък

Бръмбъзък - малко детенце

Подобно на фърфалак