Джиджавка

Джиджавка, приставка, елемент или част от нещо

Подобно на джунджуриика