Смъцафръцано

Смъцафръцано - направено без желание и набързо

Всеки от нас смъцафръцва едно две неща на ден, особено ако е в края на работният ден, седмица