Сапфирени брекети

Сапфирени брекети са вид  кристални брекети, които се залепват от външната страна на зъбите на пациента.  Сапфирените брекети  се използват от специалистите ортодонти и от някои зъболекари за подреждане на зъбите по време на  ортодонтско лечение. 

Сапфирените брекети се изработват от кристал като една от основните им съставки е  циркониев оксид. Характерното за тези брекети, е че те са безцветни и са съвременната алтернатива на  металните брекети.