Градове в България училища

Общински, държавни, частни.. Училища за градовете:

Сливен, Ямбол, Благоевград, Дупница, Пазарджик, Смолян, Самоков, Панагюрище, Велинград, Монтана, Кърджали, Гоце Делчев, Видин, Враца, Перник, Хасково, Дупница, Кюстендил, Разград, Търговище, Червен Бряг, Карлово, Казанлък, Силистра, Свищов, Козлодуй, Габрово, Ловеч, Панагюрище...

Най-добрите училища в останалите градове на България

Имена, оценки, класации, мнения за най-добрите училища в останалите градове на България

Градове в България училища

Gradove-v-Bulgaria-uchilishta

№Насел. мястоИме на училищетоВидУспех 2016Успех 2015

           
13 Ловеч Гимназия за чужди езици Общинско 5.420 5.288 +0.132
           
18 Добрич Езикова гимназия Общинско 5.300 5.246 +0.054
           
22 Габрово НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Държавно 5.278 5.226 +0.052
           
24 Пазарджик ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "БЕРТОЛТ БРЕХТ" Общинско 5.257 5.172 +0.085
           
30 Козлодуй Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий" Общинско 5.227 5.321 -0.094
           
40 Челопеч Частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение Частно 5.158 4.858 +0.3
41 Свищов Средно общообразователно училище Общинско 5.152 4.803 +0.349
           
44 Добрич Частна профилирана гимназия "Леонардо да Винчи" Частно 5.138 5.677 -0.539
45 Ямбол Математическа гимназия Общинско 5.134 5.290 -0.156
           
47 Благоевград Езикова гимназия Общинско 5.124 5.148 -0.024
           
49 Видин Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" Общинско 5.120 5.159 -0.039
           
51 Разград Природоматематическа гимназия Общинско 5.114 4.791 +0.323
52 Силистра Езикова гимназия "Пейо Яворов" Общинско 5.113 4.701 +0.412
           
61 Казанлък Природо-математическа гимназия "Никола Обрешков" Общинско 5.010 5.109 -0.099
62 Карлово Средно общообразователно училище "Васил Левски" Общинско 5.007 4.964 +0.043
63 Червен бряг Средно общообразователно училище Общинско 5.002 4.501 +0.501
           
65 Търговище Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици Общинско 5.000 4.973 +0.027
66 Разград Гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф" Общинско 4.997 5.074 -0.077
           
70 Кюстендил Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" Общинско 4.969 4.949 +0.02
           
72 Видин Природо–математическа гимназия Общинско 4.962 4.723 +0.239
73 Дупница ГИМНАЗИЯ "ХРИСТО БОТЕВ" град ДУПНИЦА Общинско 4.946 4.807 +0.139
           
76 Хасково Гимназия с преподаване на чужди езици Общинско 4.933 5.168 -0.235
           
78 Перник Гимназия с преподаване на чужди езици "Симеон Радев" Общинско 4.927 5.058 -0.131
           
81 Смолян Гимназия с преподаване на чужди езици "Иван Вазов" Общинско 4.904 5.150 -0.246
82 Враца Природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" Общинско 4.903 5.058 -0.155
           
85 Гоце Делчев Природо-математическа гимназия Общинско 4.894 5.113 -0.219
           
88 Кърджали Гимназия с преподаване на чужди езици " Христо Ботев " - гр. Кърджали Общинско 4.875 5.298 -0.423
89 Сливен Природо-математическа гимназия Общинско 4.874 4.986 -0.112
           
91 Монтана Гимназия с преподаване на чужди езици Общинско 4.873 5.097 -0.224
           
           
94 Велинград Средно общообразователно училище Общинско 4.855 5.464 -0.609
95 Панагюрище Средно общообразователно училище Общинско 4.846 4.872 -0.026
           
97 Смолян Природо-математическа гимназия "Васил Левски" Общинско 4.828 4.941 -0.113
           
99 Пазарджик МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” Общинско 4.791 4.746 +0.045
100 Самоков Профилирана гимназия Общинско 4.787 4.757 +0.03


Коментари