Отопление с термопомпа

Предимства и недостатъци на отоплението с термопомпа- избор на начин за отопление. 

Недостатъци на отоплението с термопомпа

 • Термопомпата е нискотемпературен источник на енергия. Това означава че отоплителната инсталация трябва да е оразмерена за входяща температура на водата 45 C .
 • Едновременно с падането на външната температура намалява и коефицентът на преобразуване ( COP ) на термопомпата.
Същевременно най-важните предимства на
 

 отоплението с термопомпа са

 • Термопомпата няма нужда от комин
 • Освен за отопление, с термопомпата да се охлаждате през лятото
 • Термопомпата служи за затопляне на вода
 • Термопомпата не ползва твърдо гориво и не се нуждаете от складиране на горивата (пелети, дърва, въглища)
 • Нямате нужда от котелно помещение, защото външното тяло на термопомпата е с малки габаритни размери.
 • С термопомпата не замърсявате въздуха и намалявате отделянето на парникови газове.
 • Може да комбинирате термопомпата с други източници на енергия, като котли на твърдо гориво, пелети, газ и ел енергия.

Термопомпите отнемат топлината от външният въздух, като го охлаждат през зимата и го затоплят през лятото. Единствено по този начин един киловат електрическа енергия може да се преобразува в четири киловата топлинна енергия. 

Термопомпите използват електрическа енергия  и топлоизточник за производството на топлинна енергия. 

Видовете термопомпи

са вода -вода, въздух-вода, въздух-въздух.Класически пример на термопомпа са хладилниците и климатиците, които са от вида въздух-въздух.

Още

Предимства на отоплението с термопомпа:

 • Снижаване на разхода за отопление до 80% в сравнение с отопление на газ, нафта или въглища
 • Термопомпата Ви независимост от цените на горивата
 • Термопомпата няма разходи по поддръжка
 • Термопомпата използване възобновяема енергия от природата
 • Термопомпата е безшумна
 • Термопомпата представлява малка и компактна отоплителна инсталация
 • Термопомпата позволява едновременно отопление през зимата и охлаждане през летния сезон
 • С термопомпа получавате топла вода над 60оС без допълнителни разходи за електричество
 • Термопомпата не отделя неприятни миризми и изгорели газове във въздуха