Инфрачервени панели

Инфрачервени панели

Отопление с инфрачервени панели

Otoplenie-s-Infracherveni-paneli

Също както Слънцето, инфрачервените панели за отопление , излъчват невидими инфрачервени лъчи, които директно затоплят твърдите обектите (под, стени, мебели, предмети, и т.н.) и телата в стаята.

 

Излъчваната инфрачервена енергия достига директно до хората и предметите със скоростта на светлината, без да използва въздуха за транспортиране на топлината, от там почти никакви загуби при транспортирането й. Тези обекти абсорбират и отразяват инфрачервената енергията, затоплят се лъчисто и отдават акумулираната температура на въздуха в помещението докато се постигне равномерна температура в цялото помещение. Твърдите и по-плътни тела и обекти се загряват малко по-бавно отколкото въздуха, но и много по-бавно изстиват. Първоначалното затопляне на плътните обекти може да отнеме до 1-2 дни, но след това нужното време на работата на инфрачервените панели значително намалява, тъй като твърдите повърхности са затоплени и въздухът в помещението се загрява много лесно и бързо. Вече затоплени лъчисто, всички плътни повърхности в помещението играят ролята на нагревател (отоплител). Въздухът остава с почти еднаква температура по цялата височина на помещението, разликата между температурите при пода и при тавана е в рамките на 2°С-3°С и ефектът “студени крака” намалява до нула.  Най-добра ефективност от отопление с инфрачервени панели се регистрира при монтажа им на тавана в съответното помещение. При монтаж на таваналъчистият инфрачервен уред има пълна “видимост” към цялото помещение, затопля основно пода и той от своя страна затопля въздуха от долу нагоре, по този начин, помещението е все едно с подово отопление. На всеки му е приятно да стъпва по приятно затоплен под. След проветряване на помещение отоплявано с инфрачервени радиатори, връщането на желаната стайна температура става значително по-бързо, поради факта че всички повърхности в помещението са топли и тъй като въздуха се затопля много лесно и бързо, са нужни само около 10-15 минути. Благодарение на факта, че повърхността на предметите, обектите и телата в стаята е с около 1°С по-висока температура от тази на въздуха в помещението, възможността заобразуване на конденз и мухъл в помещението, драстично намалява. Няма нужда от тръбни инсталации, помпи, клапани, въздухопроводи, филтри, външно тяло и всичко друго свързано с конвенционалните уреди за отопление.