Най-търсените градове за посрещане на Нова година в Сърбия

Най-търсените градове за посрещане на Нова година в Сърбия са:

Белград

Суботица

Вършац

Нови Сад

Пролом Баня

Нова Година Парачин

Врънячка Баня

Луковска Баня

Крагуевац

Копаоник