Растерен окачен таван

Растерният окачен таван се прави от минералфазерни плоскости.

Материалите са натурални: перлит, минерална вада, глина и скорбяла, като се поставят върху носеща конструкция и още една метална видима конструкция между самите пана. Последната може може да бъде в бяло цвят, хром (огледално) или хром мат, материалът е алуминий. Предвид характера на използваните естествени материали, растерният окачен таван не поддържа горене, има чудесни акустични качества и е дишащ (влагоустойвисотта му е между 90 и 100%). Цена за растерен окачен таван се определя, в зависимост от избраните пана и конструкция

 

Предимства на растерен окачен таван

Материалът е естествен и негорим

Не е нужно поставянето на допълнителна минерална вата за термоизолация, както е при останалите окачени тавани.

Лесна ревизия и демонтаж.

Степен на влагоустойсивост – от 90 до 100%, , съгласно БДС EN 520:2004+А1:2009

Недостатъци на растерен окачен таван

Намалява височината на тавана, най-малко с 8 см.

При теч или задимяване се появяват петна и оцветявания.

Създават студен интериор по-близък до офис, отколкото до жилищен.