Тютюнът и тютюневите изделия не се използват в зоната на аквапарка. Стъклените и порцеланови чаши не са разрешени за употреба в тази област поради правилата за безопасност и здраве, храните и напитките не могат да се консумират там поради хигиенни причини.