ЕФЕКТИВНОСТ НА СТУДЕНОТО СВЕТЛЕНИЕ

Газовият котел гори гориво, така че да може да генерира топлина в най-студените дни. Ако температурата на външния въздух рутинно падне под замръзване, може да има трудна топлинна помпа, която да генерира достатъчно топлина, за да поддържа дома ви топъл. Предлагат се допълнителни системи за работа в тандем с вашата термопомпа и стартиране в най-студените дни. За съжаление, тези системи използват много енергия - отменяйки енергийно ефективните ползи, ако се използват твърде често.