Качество на въздуха

Тъй като термопомпите не използват изгаряне, те не произвеждат никакви вредни емисии на парникови газове. Това става все по-важно и някои общности дори въвеждат местни разпоредби, настоявайки за източници на топлина с по-ниски емисии. Последните постижения направиха много модели котли по-енергийно ефективни и намаляха тяхното въздействие върху околната среда.
Избрани сайтове емисии

Най-актуални страници емисии

  • За Олимпия- лицензирана транспортна фирма за превоз на течни и опасни товари с ADR За нас

  • Вършец си сътрудничи с исландски общини

  • Топлообменници SECESPOL, кожухотръбен топлообменник SECESPOL, запоен топлообменник SECESPOL купи online, топлообменник за басейн online поръчка Топлообменници SECESPOL