Качество на въздуха

Тъй като термопомпите не използват изгаряне, те не произвеждат никакви вредни емисии на парникови газове. Това става все по-важно и някои общности дори въвеждат местни разпоредби, настоявайки за източници на топлина с по-ниски емисии. Последните постижения направиха много модели котли по-енергийно ефективни и намаляха тяхното въздействие върху околната среда.




Избрани сайтове емисии

Най-актуални страници емисии

  • Търсете новия брой на вестник „Северозапад днес”!

  • Информационно табло ще следи емисиите от комина в „Холсим“

  • За Олимпия- лицензирана транспортна фирма за превоз на течни и опасни товари с ADR За нас