Енергийна ефективност

Топлинните помпи са по-енергийно ефективни от котлите, тъй като пренасянето на топлина е по-лесно, отколкото приготвянето му. При идеални условия термопомпата може да прехвърли 300 процента повече енергия, отколкото изразходва. За разлика от тях, високоефективният газов котел е около 90 процента ефективна. Топлинните помпи се захранват с електричество, така че можете да спестите значително от разхода на гориво. Той е с над 100% ефективност при умерен климат и може да служи както за отопление, така и за климатик.Избрани сайтове ефективност

  • Oranjeria Оранжерии, Проектиране на оранжерия, оранжерии и оранжерийни комплекси, парници, оранжерии от поликарбонат, модулно хоби орнанжерии. Програма за развитие на селските райони, ПРСР 2014-2020, стоманено-стъклени оранжерии, стоманено-поликарбонатни оранжерии,

  • Фасада БГ Поликарбонатни фасади, фасади от поликарбонат,фасада, фасади, топлоизолация, ремонт на фасади, поликарбонат, фасадни панели, поликарбонатни панели, саниране, изндустриални халета, покривни панели, безвъзмездна помощ за енергийна ефективност, фасада