Какво е необходимо да знаете за Офертите?

Разликата между цена купува и Цена продава, спредът купува-продава, е Индекс за това колко са популярни ценните книги спрямо това колко от тях са налични за продажба. По-малък спред предполага ценна книга, която е много търсена, както и по-висока потенциална ликвидност. Фирми, наричани маркетмейкъри помагат да се изгради мост между цените купува и цените продава като предлагат както да купят, така и да продадат специфични ценни книжа.
Избрани сайтове купува

Най-актуални страници купува

  • Чужди студенти с дарение на дом за възрастни хора

  • Септемврийски празници в Лондон 21.09.2019г. повече » ...

  • За контакти с Автокомплекс РС- сервиз VW, Audi, Skoda, Seat Контакти