Метод 3

При увеличаване на размера на позицията, средната цена се променя. При частично затваряне, средната цена става цената на последната сделка, а целият текущ резултат става реализиран и се отразява в операциите по сметката.
Избрани сайтове средната