Метод 1

Всяко увеличаване на размера или частично затваряне на позицията се отразява на средната й цена. Резултатът от търговията се отразява в операциите по сметката при пълното затваряне на позицията.
Избрани сайтове позицията