»зчисл€ване на средна цена, как се изчисл€ва средна цена?

»зчисл€ване на средна цена, как се изчисл€ва средна цена? «а всеки клиент е важно да знае и разбира как търгови€та му се отраз€ва на резултата (печалба/загуба) от позициите и салдото по сметката. »ма три основни метода за изчисл€ване на текущата цена

и резултат от дадена отворена позици€. ¬секи брокер избира един от т€х, но важното е, че крайни€т резултат е един и същ.


 оментари»збрани сайтове средна

Ќай-актуални страници средна

  • ÷арево

  •  ”Ѕј повече ї ...

  • ¬ъздухоочистител MCK75J - „ист въздух през ц€лата година! ƒишайте здравословен въздух, без прах и миризми!!! ¬ъздухопречиствател Daikin модел MCK75J Ururu