Топ инвестиционните посредници са- Евър, Авус Капитал, Булброкърс, Глобал Маркетс

При  загуби от близо 3.2 млн. лв. в сектора през 2014 Глобал Маркетс е един от най-печелившите инвестиционни посредници!

Евър, Авус Капитал, Булброкърс и Глобал Маркет с са най-печелившите инвестиоционни посредници според изгледвания датиращи от 2011 година.

С най-голям собствен капитал в края на 2011 са били Евро-финанс, ПФБК и Карол, според проучване на Investor.bg

Евър АД е инвестиционният посредник с най-голяма печалба за 2011 г- 2,24 млн. лв. Авус капитал ООД са втори. Това е един нов, малко известен инвестиоционен посредник, който дори не е член на Българската фондова борса. Всъщност това е новият собственик на платформата Trader.bg

На трето място са Булброкърс с печалба с 552 хил. лв. Булброкърс са първи по оборот на Българска фондова борса за 2011,  като бе посредник по приватизацията на държавните пакети в ЕВН дружествата.

Четвърти с 463 хил.лв са Глобал Маркетс.

Глобал Маркет с е с доста устойчиво развитие като генерира увеличение спрямо декларираните за 2010 година приходи от 374 хил.лв, печалба от 744 хил. лв. за 2012 г. при 463 хил. лв. година по-рано, и приходи от 4.216 млн. лв. 

 

 


Евър, Авус Капитал, Булброкърс, Глобал Маркетс, Глобал Маркет

Избрани сайтове Глобал Маркет