Български президенти

Президенти

Български президенти

Визитка и кратко представяне на Българки президенти от 1992г. насам.




*

Избрани сайтове президенти