»ма ли опасност пред чуждите банки в Ѕългари€

ѕо думите на експерти опасност пред българските банки с чужд капитал н€ма. ƒали това е в€рно? ¬ момента големите западни банки започват не да дават, а да искат пари обратно!

¬ общи€т случай, когато една дъщерна банка започне да изпитва трудности, т€ може да разчита на помощ от банката майка. ¬ случай че ситуаци€та е наистина безнадеждна, малката банка се продава или в най-лоши€ случай затвар€, но това се отраз€ва слабо на цели€ бизнес на групата.

—поред последните данни на Ѕългарската народна банка дългът на търговските банки възлиза на малко над 9 млрд. евро (26.9% от Ѕ¬ѕ), като нараства с 3.3 млрд. евро (57.3%) спр€мо кра€ на 2007 г.

“ози ръст е по-скоро останала инерци€ от кредитни€ бум до средата на годината, който беше финансиран именно от централите на банките в чужбина. «атова и спр€мо кра€ на ноември 2008 г. дългът на сектора намал€ва с -5.8%.

»нтересното в случа€ обаче е, че вместо майките да захранват клоновете си, схемата се обръща на 180 градуса. √олемите западни банки започват не да дават, а да искат пари обратно. —амо за периода септември - декември миналата година плащани€та към външни кредитори на банкови€ сектор в Ѕългари€ са в размер на 714 млн. евро. “ова кара местните централни банки като ЅЌЅ да прав€т всичко възможно, за да спрат изтичането на капитал извън границата.
*

»збрани сайтове банки

Ќай-актуални страници банки

 • “айланд и  амбоджа 17.11.2018г. повече ї ...

 • „ех-пласт - сертифициран производител на дограма «а нас

 • Ѕали, »ндонези€ »ндонези€

 • Ќай-нови об€ви

 • »ѕќ“≈„Ќ»  –≈ƒ»“» - изгодно
  »ѕќ“≈„Ќ»  –≈ƒ»“» јко имате лоша кредитна истори€, изпаднали сте в неплатежоспос

 • ќферта за заем между честен индивидуален
  † “ърсите финансиране или за да съживите сво€ † дейности за реализиране на прое

 •  редит, заем, ÷ –, пари, банки
  ѕълно съдействие за вс€какъв вид кредити и заеми от банки - обедин€ване, рефинан