»збирателна система

 акво е мажоритарна и пропорционална избирателна система?  акъв е световни€т опит?  ъде сме ние?  акво искаме?

ћажоритарната избирателна система

е по-стара и се прилага в държави, където либералната демокраци€ се установ€ва най-рано. —истемата предвижда гласуване в едномандатни избирателни райони. »зборите печели този кандидат, който получи мнозинството от гласовете на избирателите в района.
ѕредимство на мажоритарната система е необходимостта партиите да издигат качествени (избираеми) личности за кандидати. —истемата също предполага по-т€сна връзка между народните представители и избирателите им и от там води до по-пр€ко управление. ќсвен това, системата насърчава големите партии и предотврат€ва прекаленото фрагментиране на политическото пространство.
ќсновен недостатък на мажоритарни€ избор е загубата на гласовете, подадени за непечелившите кандидати, което допълнително изкрив€ва резултатите в полза на по-големите партии и остав€ без представителство много хора. —ледствие от такова изкрив€ване е създаването пон€кога на изкуствени мнозинства Ц т.е. една парти€ с минимално предимство печели повече от половината места в парламента, а за не€ са гласували много по-малък процент избиратели.

ѕропорционалната избирателна система

се въвежда преди един век. ќсновна цел на пропорционални€ избор е равномерното представителство на политическите партии в парламента. “ази система се прилага в различни варианти в отделните страни, като най-основно се различават два вида пропорционално гласуване- по партийни листи на национално ниво и по партийни листи на регионално ниво, в многомандатни избирателни райони.
ќсновни предимства на пропорционални€ избор са минимизирането на загубата на гласове и по-точното представ€не на предпочитани€та на обществото. ¬ държавите с пропорционална избирателна система във властта обикновено влизат повече партии, поради акумулиране на разпръснатите гласове и прескачане на избирателните квоти за мандат.†
ќсновен недостатък на системата е възможността в листите да бъдат включени личности, които н€мат необходимите качества. ¬ръзката между избирателите и кандидатите е минимална при пропорционален избор.


ѕо-гол€ма част от европейските държави ползват пропорционална система. ¬ държавите с чиста мажоритарна система от вида First Past The Post, за места в парламента обикновено се бор€т две големи партии и наддел€лата постига мнозинство. ѕо тази причина системата предразполага към създаване на по-стабилни правителства.


 о€ е подход€щата в момента за Ѕългари€ избирателна система?
 оментар

–езултати от гласуването за анкета:

 о€ е подход€щата в момента за Ѕългари€ избирателна система?

ќбщо: 169 гласа


мажоритарна избирателна система
73.37%

пропорционална избирателна система
26.63%

ѕокажи ощеѕочви, органични и биоминерални торове, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване, системи за климатичен ..  повече ї gradinar.bg 


—истеми за хидропоника Wilma- едни от най-добрите в Ѕългари€. Ќа цени от 400 до  повече ї www.gradinar.bg