»збор на CMS за поддръжка на сайт

Ќа какви основни изисквани€ тр€бва да отговар€ —истемата за управление съдържанието на интернет сайт.†

 акво е CMS?

 акво означава преводът на абревиатурата web site Content Managment System вижте тук?

 акво тр€бва да включва една добра —истема за управление на съдържанието?

Ќеобходимостта от проста редакци€ на текстове и снимки отдавна не е единствената функционалност, ко€то тр€бва да предостави системата за управление съдържанието на един интернет сайт.†

≈дна съвременна система за управление на съдържанието тр€бва да предостави още възможности за:†

  • јктуализаци€ на системата в реално време
  • Ќезависимост на дизайна от съдържанието
  • ¬ътрешна сайт оптимизаци€
  • ћеханизми за външна сайт оптимизаци€
  • »нтегрирани SEO инструменти (?)
  • ¬ъзможности за правилна подредба на интернет страниците по важност и поддръжка на динамична  арта на сайта (Sitemap) за Google
  • Ќезависимост на дизайна от съдържанието
  • ¬ъзможности за сподел€не на информаци€та
  • —оциални сигнали
√радинар.Ѕ√ - първи€т GROWSHOP! Ћюбопитни видове. ¬сичко за живота в градината, дома, офиса и хотела. до вас кагато ви тр€бват  повече ї www.gradinar.bg 


Growshop Gradinar- ќнлайн ћагазин за почви и торове Atami, Canna, Groth Technology, Hesi, Plagron... Ќови, модерни, пречистини, най-различни видове до вас когато ви тр€бва!  повече ї gradinar.bg 


«а и в градините на —офи€ до вас когато ви тр€бват от √радинар. бг. Ќай-предпочитаните, любопитни видове и не само в —офи€ - ѕочви, органични и биоминерални торове и почви, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване.  повече ї gradinar.bg