Новото за нашите финанси през 2019...

Коя банка да изберем. Коя е предпочитаната от Вас банка? В какво да вложим парите си? Каква е цената на българският лев. Ще падне ли валучтният борд и кога? Финанси, пари, банки, инвестиции- анкети, класации, мнения.

 


Нашите финанси през 2019 година

Моите пари и финанси часовник

2019 година ни "посреща" с нови цени на водата и природния газ, по-високи заплати и по-висока възраст за пенсиониране

По висока минимална работна заплата през 2019

От днес минималната работна заплата и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се нарастват с 50 лв. – от 510 на 560 лв. Също от днес минималната работна часова заплата пък ще бъде 3.37 лв., вместо досегашните 3.07 лв. Максималният осигурителен доход се вдига от 2600 на 3000 лв. Предвидено е минималната заплата да продължи да се увеличава административно - на 610 лв. от 2020 г. и на 650 лв. от 2021 г. Обезщетението за безработица си остава на миналогодишното равнище от 9 лв. 

По-виока възраст и стаж за пенсиониране


Продължават да нарастват възрастта и стажът за пенсиониране – за жените за заслужен отдих са необходими навършени 61.4 г. и 35.8 г. осигурителен стаж, а за мъжете 64.2 г. и 38.8 г. стаж. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула също ще е по-висок - от 1.169 на 1.2.

Повишава се линията на бедност 

С 27 лв. се повишава линия на бедност в страната. Докато през 2018 г. тя бе 321 лв., то от днес равнището ѝ е 348 лв.Увеличава се цената на водата и природния газ.

Природният газ поскъпва с 3.51%, като не се очаква това да се отрази на крайната цена на топлата вода и парното.  В 26 населени места цената на водата ще поскъпне с до 10%. Предварителните разчети сочат, че най-голямо ще е поскъпването на ВиК услугите в Бургас (с 27 ст.) и София (с около 20 ст.). Най-скъпа ще е водата в Шумен, където от новата година един кубик ще струва 3.40 лв. Над 3 лева ще е водата и в Добрич, Силистра, Варна и Враца. Единствено в Кърджали ще се отчете промяна в цената на услугата с около 1.5%.Заплатите на учителите се увеличават с не по-малко от 20%.

Минималната основна работна заплата за директор на училище, детска градина и обслужващо звено става 1140 лв., на заместник-директор - 1065 лв., на педагогически специалисти - учител, ръководител ИКТ, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, ресурсен учител, педагог, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора, треньор по вид спорт - 920 лв., на старши учител и старши възпитател - 955 лв. И на главен учител и главен възпитател - 1005 лв. Предвидени са 39 млн. лева за увеличение на индивидуалните основни работни заплати на непедагогически персонал и съответните разходи за осигурителните им вноски за сметка на работодателя. 

Всички пълнолетни хора с трайни увреждания ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа. Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност. Очакванията са, че такава финансова подкрепа ще се получава от над 600 хил. души – с около 100 000 повече в сравнение с тези, които до 2018 г. са получавали добавки за социална интеграция. 

За хората със степен на увреждане от 50 до 70.99% месечната финансова подкрепа ще е 7% от линията на бедност или 24.36 лв. За хората със степен на увреждане от 71 до 90% нейният размер ще е 15% от линията на бедност или 52.20 лв. За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 25% от линията на бедност или 87 лв. За хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, новата помощ ще е равна на 30% от линията на бедност или 104.40 лв. Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група новият вид месечна помощ през 2019 г. ще е 57% от линията на бедност, което прави 198.36 лв.От 1 януари 2019 г. държавата отпуска семейна помощ на децата без право на наследствена пенсия,

с един или двама починали родители. Тя ще се предоставя на другия родител или на настойника/попечителя, който отглежда детето. Родителят или настойникът трябва да живеят постоянно в страната. За да получават новата семейна помощ, децата трябва да посещават редовно детска градина или училище. Те ще я получават до завършване на средно образование, но не и след навършване на 20-годишна възраст.

Според разчетите 5600 деца ще могат да се възползват от новата социална помощ. 2900 от тях ще получават помощта със сигурност. Останалите 2700 ще могат да изберат дали да им се отпуска наследствена пенсия или новата социална помощ. Отпуснатите до края на 2018 г. персонални пенсии ще продължават да се изплащат.

 

Винетки 


Електронните винетки влизат в сила окончателно от 1 януари 2019 г., като с това се отменят и разпоредбите за издаване на хартиени винетки. Също от днес се активира и смесената електронна система за различните категории автомобили, която ще определя такси за ползване на пътната мрежа на база време и изминато разстояние. Винетна такса за ползване на платената републиканска пътна мрежа ще заплащат собствениците или водачите на автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3.5 т. и над 3.5 т. Това е такса за изминато разстояние. Шофьорите на моторни превозни средства до 3.5 т. ще могат да ползват и уикенд винетка. Тя ще струва 10 лв. и ще важи от 12.00 ч. в петък до 23.59 ч. в неделя.

 

Нови данъци за стари автомобили 


Собствениците на стари автомобили вече ще плащат по-висок данък. Данъкът върху леките и товарните автомобили с маса не повече от 3.5 т. ще се определя по нова формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен. Имущественият компонент включва мощността на двигателя и годината на производство на автомобила, а екологичният определя в каква степен автомобилът замърсява околната среда. Това се очаква да увеличи данъците на по-старите коли с около 30%. За товарните автомобили с маса от 3.5 до 12 т. данъкът ще се определя в размер от 10 до 30 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

 

НИМХ вече се отделя от БАН 


Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) излиза от Българската академия на науките (БАН) с цялото си имущество и в пълен състав. След 57 г. в Академията на 1 януари 2019 г. НИМХ става самостоятелно юридическо лице с бюджет в рамките на бюджета на Министерството на образованието и науката. НИМХ ще продължи да бъде националната хидрометеорологична служба на България.

Агенция „Медицински надзор“

От днес Изпълнителната агенция по трансплантации и Изпълнителна агенция "Медицински одит" се сливат в нова Агенция „Медицински надзор“. Тя ще бъде второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на здравеопазването, който ще осъществява регулиране и контрол на медицинските дейности. Агенцията ще осъществява функциите по контрол на трансплантациите на органи, тъкани и клетки, както и качеството на медицинското обслужване в лечебните заведения. Спазването на правата на пациентите също ще бъде обект на проверка от новата структура, а в правомощията ѝ влизат и дейности по откриване и предотвратяване на корупционни прояви и практики в болниците. Като функции на Агенцията ще преминат и осъществяваните до момента от отделните регионални здравни инспекции административни производства по регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите.

 

Финанси, пари, банки, инвестиции- анкети, класации, мнения

  
Мнения за банките

Българска народна банка - Банки и финанси - мнения за банки

Списък на българските банки и мнения за избор на банка. Класация на най-стабилните банки в България! Мнения за банките в България и Европа. 

  
Къде да вложим парите си?

Пари euro в какво да вложим парите - Банки и финанси

В какво бихте вложили свободните си парични средства? Срочни депозити в банки, акции, имот...

  
Как да намалим таксите за международни парични преводи

Минимум 40 лева е цената на един изходящ превод в евро при това без таксите от банката на получателя, които никой не може да каже. Ползването на алтернативна услуга може да Ви струва около 5 лева плюс цената на един превод в България- 1 до 2 лева. 

Не е тайна, че банковите такси за  за международни парични преводи са високи. Нещо повече банките печелят безсрамно много и от превалутиране. Ето 3 начина да намалим драстично таксите за международни парични преводи. 

Накратко ситуацията е следната- цена на превод в лева от България за България- 1 лева. Цена за превод от България за Европа в Евро- минимум 30 евво. 

60 пъти по-големи ли са таксите на банките за SWIFT преводи. Едва ли. Просто това е начин банките да формират повече приходи. 

Ако нареждате големи суми, това едва ли е фатално. За преводи под 1000 лева обаче, тези разходи могат да стопят нарежданата сума значително. 

Преференциален курс за международни преводи от Вашата банка

Ако сумата е голяма висока- над 10 000 лева, обадете се в своята банка и поискайте преференциален курс. Това може да намали разходите по превалутиране с няколко стотин лева.

Въпреки това, резултатът вероятно ще е сериозна разлика спрямо валутните курсове, които виждате в обменните бюра. 

Да обмените парите си в обменни бюра, преди да ги изпратите?

И това не е алтернатива, защото банките имат високи такси и ограничения за максималната сума, която можете да внесете в брой. Тук можем да добавим и таксите за поддръжка на валутни сметки. 

Тук даваме 3 проверени алтернативи на скъпите международни парични преводи с до 15 пъти по-ниски такси. 

Pay Pal 


Ако сумата е малка- под 100 лева- използвайте Pay Pal. Разходите са около 4% от нарежданата сума. За разлика от Pay Pal Вашата банка ще ви вземе над 30 лева за международен превод. Важното е, че тук можете да направите превод дори от Вашата дебитна или кредитна карта, което Ви позволява да правите международни валутни преводи, дори на сума с която не разполагате реално. 

Значително можете да намалите таксите си в Pay Pal, ако едновременно получавате и изпращате пари в своята виртуална сметка. Таксите са значително по-ниски, ако нареждате от своята виртуална сметка. 

Внимавайте, когато превалутирате суми за Вашите  международни парични преводи в Pay Pal. Валутните курсове не са изгодни и можете да загубите доста пари ако не изберете правилно валутата на сметката, от която нареждате!


Transfer Wise


Ако сумата е между 100 и 2000 лева оптималното решение е Transfer Wise. Таксите за превод в евро за суми от около 200 EUR са под 3 лева, което е над 15 пъти по-евтино от банковата такса. Проверката ни показа, че и валутните курсове за превалутиране могат да бъдат по-ниски от стандартните на Вашата банка. 

 

Transfer Mate

За разлика от TrasnferWise, TransferMate е съвсем различна услуга, насочена към средно големи (над 2000 лева) международни парични преводи. За разлика от TrasnferWise тук можете да разчитате на телефонна поддръжка, при това на български език и дори да извършвате преводи по телефон. Като цяло услугата е бизнес ориентирана за  международни парични преводи и това е причината минималната сума да е над 2000 лева. 

Причината е, че компанията печели основно от валутни кърсове и превалутиране на Вашите международни парични преводи, въпреки това предлага по-ниски куровсе дори от преференциалните банкови курсове, които ще получите и достатъчно адекватно бизнес обслужване. 

Е, ако все още си мислите има ли смисъл да плащате над 30 евро, дори за превод на малки суми на Вашата банка- помислете пак!

  
Идва нова финансова криза

Нова финансова криза измерима с дълговете след Вторатата световна война грози световната икономика.

Правителствата на много от развитите икономики взеха назаем огромни суми, с които да покриват своите разходи, след като рецесията намали значително данъчните им приходи, пише "Стандарт".

За тези, които следят новините през последната година, се знаят космическите суми, които бяха похарчени за спасяването на закъсали компании от различни сектори, за социални обезщетения при безработица и за стимулиране на бизнеса и потреблението.

Според последните прогнози на Международния валутен фонд публичният дълг на десетте най-богати държави в света ще се увеличи от 78% от техния брутен вътрешен продукт през 2007 г. до 114% от него през 2014 г. Всеки гражданин на тези страни ще дължи средно по 50 хил. долара, пише The Economist.

Още по страшен е анализът в електронното издание Actualno.com, според което бюджетните дефицити се трупат в момент, когато разходите за пенсионно и здравно осигуряване нарастват силно поради застаряването на населението. Изчисленията показват, че до 2050 г. около една трета от населението на богатите страни ще бъде на възраст над 60 години. Разходите на държавата при такава демографска структура ще бъдат десетки пъти по-големи от цената на сегашната финансова криза.

  
Валутен борд и цената на лева

левове пари

Подценен или надценен е българския лев спрямо еврото в рамките на валутният борд в България.

В рамките на българския валутен борд един лев е се продава/купува за 0.51 евроцента. Левът е надценен, ако неговата действителна цена е по-ниска от тези 0.51 евроцента (например 0.40 евроцента) и е подценен, ако неговата действителна цена е по-висока от тези 0.51 евроцента (например 0.60 евроцента).

 

  
Банкови карти

Кредитни карти - Visa, Master Card, Diners Club - банкови карти

Предпочитаната кредитна карта. Мнения за банкови карти. Каква дебитна или кредитна карта да изберем.

Българските банки издават основните видове международни кредитни карти Visa, както и деботният вариант Visa Electron, Master Card, българските дебитни карти Maestro, и не толкова популярните в България Diners Club и American Express.

Предпочитанията ни се определят от разпространението на картата или местата в които се приемат безпроблемно, таксите са обслужване и бонусите които предоставят. Последното в голяма степен зависи от конкретната банка която издава картата или иначе казано избоът ни трябва да започне от вид карта и да стигне до конкретната банка която го издава.