Какво е Оферта?

Когато Инвеститор желае да купи определени ценни книжа, той прави Оферта като посочва колко ценни книжа желае да купи и максималната цена, която е готов да плати за тях.

Офертата не съответства на цена продава, която е минималната цена, която продавачът ще приеме.

Когато инвеститор желае да купи определени ценни книжа, той прави Оферта като посочва колко ценни книжа желае да купи и цената, която е готов да плати за тях. Офертата е противоположният аналог на "цена продава" т.е. цената, която продавачът е готов да приеме. Забележете, че Офертата или цена продава не е задължително минималната или максимална налична цена и един Инвеститор може да предлага множество запитвания на различни цени.
Избрани сайтове която

Най-актуални страници която

  • ДП РАО празнува 15 години от създаването си

  • Запушен канал- как да действаме- 3 причини и решения Запушен канал

  • 3 начина да се преборите сами с лошата миризма от мивката Лоша миризма от канала