Акциите на HP (Hewlet Packard)

Акции на Hewlet Packard. Движение на акциите на Хюлет Пакард-  една от най-големите световни корпорации в сферата наинформационните технологии, известна със своите принтери, персонални компютри и сървъри.. 


Зрелищен срив на Hewlett Packard

Зрелищен срив на компютърния гигант Hewlett-Packard изяде 12.21 пункта от сините чипове и Dow Jones Industrial Average съобщи Глобал Маркетс. Акциите на компютърния гигант Хюлед Пакардсе сринаха с 12% до десетгодишния минимум от $11.71 след като дружеството се оплака, че тряба да отпише активи за $8.8 млрд., свързани с миналогодишната покупка на софтуерния производител Autonomy. HP обвиниха счетоводителите на Autonomy в некоректни практики и „сериозни неточности”. 

Коментар: Стоян Станков, Глобал Маркетс ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за претърпени загуби, вследствие от извършени инвестиции в покупко-продажба на финансови инструменти от страна на инвеститорите вследствие на информацията, предоставена в настоящата публикация, като същата не представлява покана за покупка или продажба на ценни книжа. Инвестиционните възможности, които се предлагат е възможно да не са подходящи за определена категория инвеститори в зависимост от техните възможности, времевия хоризонт в който смятат да задържат направените инвестиции или в контекст на цялостното им финансово състояне и в резултат на направените инвестици могат да се понесат значителни загуби. Направения анализ се базира на публично достъпна финансова информация, като ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за нейната точност, пълнота и актуалност, като цената на съответната акция е възможно да се понижи и възходящото и движение за предходен период не гарантира същото и за бъдещ период от време

  


Избрани сайтове Hewlet