Салдо по сметка

Салдо по сметка е сумата, която ще остане по сметката ви за търговия, ако затворите всички ваши отворени позиции на текущи пазарни цени.
Избрани сайтове Салдо