Уолстрийт разочароващи данни

Разочароващи данни от  Глобал Маркетс за местната икономика и тревоги за кредитния рейтинг на Испания доведе до унило приключване на тримесечието на Уолстрийт.

Инвеститорите очакваха решението на Moody's Investors Service относно закъсалата Испания с опасението, че държавните й облигации ще получат оценка „джънк”. Песимизмът за деня обаче бе ограничен донякъде от новината, че Испания ще има нужда от по-малко средства да спаси банковата си ситема, отколкото се предвиждаше първоначално.

Пълният коментар от Глобал Маркетс е тук

Коментар на Глобал Маркетс: Стоян Станков,  Глобал Маркетс ИП „ Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за претърпени загуби, вследствие от извършени инвестиции в покупко-продажба на финансови инструменти от страна на инвеститорите вследствие на информацията, предоставена в настоящата публикация, като същата не представлява покана за покупка или продажба на ценни книжа. Инвестиционните възможности, които се предлагат е възможно да не са подходящи за определена категория инвеститори в зависимост от техните възможности, времевия хоризонт в който смятат да задържат направените инвестиции или в контекст на цялостното им финансово състояне и в резултат на направените инвестици могат да се понесат значителни загуби. Направения анализ се базира на публично достъпна финансова информация, като ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за нейната точност, пълнота и актуалност, като цената на съответната акция е възможно да се понижи и възходящото и движение за предходен период не гарантира същото и за бъдещ период от време

Една гореща почивка в Испания. Испания почивки  Почивки в Испания