Уолстрийт през септември 2012

След като в края на август 2012 Уолстрийт регистрира най-ниските обороти от четири години насам.

Лятната апатия, липсата на свежи критични макроикономически доклади и напрежението преди изказването на Бен Бернанке в Джаксън Хол ограничиха рязко търговията в последните дни на август. Щатските борси реализираха най-слабия си оборот от 2008 г. насам. В САЩ, индексът на производствената активност в региона на Далас, изготвян от Федералния резерв, отбеляза по-слабо свиване през август, отколкото през юли, измъквайки се от 10 месечното си дъно коментираха на сайта Глобал Маркетс.

Началото на септември парадоксално еуфорията на Уолстрийт бе подхранена от разочароващи данни за заетостта коментираха от Глобал Маркетс на 8 септември.

Въпреки, че на 11 септември Уолстрийт изтрзня след бурния ентусиазъм, на 12 септември заплахите на Moody's не стреснаха инвеститорите, за да се стигне до бурната фиеста на 14 септември след решението на федералния резерв.

Пълният текст е на Глобал Маркетс .бг

ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за претърпени загуби, вследствие от извършени инвестиции в покупко-продажба на финансови инструменти от страна на инвеститорите вследствие на информацията, предоставена в настоящата публикация, като същата не представлява покана за покупка или продажба на ценни книжа. Инвестиционните възможности, които се предлагат е възможно да не са подходящи за определена категория инвеститори в зависимост от техните възможности, времевия хоризонт в който смятат да задържат направените инвестиции или в контекст на цялостното им финансово състояне и в резултат на направените инвестици могат да се понесат значителни загуби. Направения анализ се базира на публично достъпна финансова информация, като ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за нейната точност, пълнота и актуалност, като цената на съответната акция е възможно да се понижи и възходящото и движение за предходен период не гарантира същото и за бъдещ период от време

 
Избрани сайтове септември

Нови интернет страници септември

  • ФотоТур - Поклоннически и опознавателен в България, Турция и Гърция Септември в Истанбул

  • Най-актуални страници септември

  • Септември в Истанбул

  • Септември 2018 г. повече » ...

  • Най-нови обяви

  • Давам под наем от м. ноември 2017г. до 1 май 201
    Давам под наем от м. ноември 2017г. до 1 май 2018г., както и за само за сезона о