Глобал Маркетс- заплахи и реалност

Въпреки заплахите на агенция Moody's от началото на септември, че ще ореже кредитния рейтинг на САЩ, ако страната не намали съотношението си дълг към брутен вътрешен продукт, американският фондов пазар бе в оптимистично настроение.

Оптимизмът бе донякъде подкрепен и от индекса на доверието на собствениците на малки фирми, изготвян от Националната федерация на независимия бизес.

Пълният коментар от Глобал Маркет е на адрес

http://www.globalmarkets.bg/?lang=2&go=komentare&com=1488

Глобал Маркетс ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за претърпени загуби, вследствие от извършени инвестиции в покупко-продажба на финансови инструменти от страна на инвеститорите вследствие на информацията, предоставена в настоящата публикация, като същата не представлява покана за покупка или продажба на ценни книжа. Инвестиционните възможности, които се предлагат е възможно да не са подходящи за определена категория инвеститори в зависимост от техните възможности, времевия хоризонт в който смятат да задържат направените инвестиции или в контекст на цялостното им финансово състояне и в резултат на направените инвестици могат да се понесат значителни загуби. Направения анализ се базира на публично достъпна финансова информация, като ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за нейната точност, пълнота и актуалност, като цената на съответната акция е възможно да се понижи и възходящото и движение за предходен период не гарантира същото и за бъдещ период от време

Избрани сайтове Глобал

Най-актуални страници Глобал

  • Дубай - Достижим лукс и незабравими спомени 7 нощувки (с FLYDUBAI) повече » ...

  • Инвеститор съживява Хайредин

  • Ученици се включиха в програмата „Заедно в час”