Глобал Маркетс- заплахи и реалност

Въпреки заплахите на агенция Moody's от началото на септември, че ще ореже кредитния рейтинг на САЩ, ако страната не намали съотношението си дълг към брутен вътрешен продукт, американският фондов пазар бе в оптимистично настроение.

Оптимизмът бе донякъде подкрепен и от индекса на доверието на собствениците на малки фирми, изготвян от Националната федерация на независимия бизес.

Пълният коментар от Глобал Маркет е на адрес

http://www.globalmarkets.bg/?lang=2&go=komentare&com=1488

Глобал Маркетс ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за претърпени загуби, вследствие от извършени инвестиции в покупко-продажба на финансови инструменти от страна на инвеститорите вследствие на информацията, предоставена в настоящата публикация, като същата не представлява покана за покупка или продажба на ценни книжа. Инвестиционните възможности, които се предлагат е възможно да не са подходящи за определена категория инвеститори в зависимост от техните възможности, времевия хоризонт в който смятат да задържат направените инвестиции или в контекст на цялостното им финансово състояне и в резултат на направените инвестици могат да се понесат значителни загуби. Направения анализ се базира на публично достъпна финансова информация, като ИП „Глобал Маркетс” ООД не носи отговорност за нейната точност, пълнота и актуалност, като цената на съответната акция е възможно да се понижи и възходящото и движение за предходен период не гарантира същото и за бъдещ период от време

Избрани сайтове Глобал

Най-актуални страници Глобал

  • Нови продукти Новини

  • Дубай - Достижим лукс и незабравими спомени 7нощувки Почивка - Дубай - Достижим лукс и незабравими спомени - 7нощувки (с FLYDUBAI) - 22.10.2017; 05.11.2017; 12.11.2017; 26.11.2017

  • Цена на интернет оптимизация в Google, цени оптимизиране на сайт, оферта за SEO Цена на оптимизация за Google

  • Най-нови обяви

  • Българският франчайзинг консултант - Franchising
    Компанията популяризира най-успешния бизнес модел на глобалния свят като среща ф